Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

Workshopy zamerané na štandardy kvality pre sociálne služby a tvorbu komunitných plánov pre obce sa konajú 29. – 30. 1. 2019 v Holíči

Viete že?
• September 2019, keď začnú chodiť hodnotitelia kvality sociálnych služieb sa blíži?
• Máte už zadefinované opatrenia, na plnenie štandardov kvality?
• Obec má zákonnú povinnosť vypracovať Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb?
• Kvalitný komunitný plán je dokonalým základom na poskytovanie sociálneho poradenstva vašim klientom?
• Vďaka kvalitnému komunitnému plánu môžete výrazne podporiť celkový rozvoj vašej obce?

Príďte sa dozvedieť viac na workshop v našom príjemnom prostredí, pri šálke kvalitnej kávy!

[…]

Ponuka vzdelávania: Inštruktor rozvoja pracovných zručností v 1. polroku 2019

Cieľová skupina, pre ktorú je vzdelávací program určený: Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia (§ 84, ods. 15 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Forma vzdelávania: Kombinované vzdelávanie sa skladá z prezenčnej formy v rozahu 12 dní a dištančnej formy formou e-learningu. Prezenčná forma vzdelávania charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je lektor v priamom kontakte s účastníkom kurzu. Dištančná forma vzdelávania sa skladá zo samoštúdia, študijných textov na CD a DVD a komunikácie s lektorom cez IT technológie a e-learningovú platformu. Lektor je k dispozícii účastníkovi kurzu prostredníctvom webovej stránky, facebooku a skypu vo vopred určených hodinách.

[…]

Ponuka vzdelávania: Inštruktor sociálnej rehabilitácie v 1. polroku 2019

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách otvára akreditovaný kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie. Vzdelávanie prebieha v Holíči a v Prešovskom, Košickom, Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji.

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť vykonávať odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

[…]

Literárno-fotografická súťaž Sociálne služby obrazom a slovom 2018

Neanonymná literárno-fotografická súťaž v žánroch: blog, fotografia, fotoreportáž, vedecko-odborná a publicistika pre autorov nad 18 rokov na tému z oblasti sociálnych služieb. V roku 2018 sa koná 1. ročník súťaže, ktorá začína 17. mája 2018 na jubilejnom kongrese venovanom kvalite sociálnych služieb pod názvom ,,Krása a dobro ležia v dosahu ľudskej skúsenosti“, ktorý sa koná Prečítať viac o Literárno-fotografická súťaž Sociálne služby obrazom a slovom 2018[…]

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách usporiadala druhý ročník obľúbeného Maratónu sociálnej rehabilitácie

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách usporiadala druhý ročník obľúbeného Maratónu sociálnej rehabilitácie v priestoroch areálu Akadémie v Holíči, v dňoch 4.-5. októbra 2018. Podujatie bolo určené pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ergoterapeutov, kľúčových pracovníkov, opatrovateľky, fyzioterapeutov, či masérov. Tento rok sa ho účastnilo 85 odborných pracovníkov. Cieľom aktivít bolo osvojenie si metodík a postupov, Prečítať viac o Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách usporiadala druhý ročník obľúbeného Maratónu sociálnej rehabilitácie[…]

Fotogaléria z Maratónu sociálnej rehabilitácie 2018

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách usporiadala druhý ročník obľúbeného Maratónu sociálnej rehabilitácie v priestoroch areálu Akadémie v Holíči, v dňoch 4.-5. októbra 2018. Podujatie bolo určené pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ergoterapeutov, kľúčových pracovníkov, opatrovateľky, fyzioterapeutov, či masérov. Tento rok sa ho účastnilo 85 odborných pracovníkov z približne 40 zariadení sociálnych služieb.

Vitajte na novej stránke AVVSS.SK a olajkujte našu FB stránku

V krátkom čase doplníme informáce o našich kurzoch a veľa zaujimavých informáci. Pripravili sme pre vás aj malé prekvapenie spojené so spustením našej novej facebookovej stránky  https://www.facebook.com/avvss.sk. Ak ju lajknete a začnete ju sledovať do konca októbra 2018 tak môžete vyhrať jeden z našich elearningových kurzov, ktoré pripravujeme a v krátkom čase ich uverejníme na Prečítať viac o Vitajte na novej stránke AVVSS.SK a olajkujte našu FB stránku[…]