12. októbra 2018

Lektori

Náš lektorský tím je jedným z našich najcennejších aktív. Sú profesionálni a aktívne podporujú svojich študentov pri dosahovaní ich cieľov.

 

PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA

Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA

JUDr. Ľudmila Švrčková

PhDr.  Magdaléna Točíková

PhDr. Mária Znášiková

PhDr. Martina Pavlová, PhD.

PhDr. Štefánia Telepjanová

Ing. Dominika Chalupová

Mgr. Daniel Krutý, MSc.

Mgr. Barbora Bártlová, PhD.