12. októbra 2018

Komplexné vzdelávanie

Najlepšia investícia je investícia do vzdelania a u pomáhajúcich profesií to platí dvojnásobne. Príďte si k nám po zvýšenie kvalifikácie, ktoré vám nedá žiadna škola, ktoré sa nenaučíte zo žiadnej knihy. Zasadnite k nám „do lavíc“ na naše viacdňové kurzy a dovoľte nám, aby sme vás naučili všetko, čo vieme.

Naši špičkoví lektori z praxe sa roky venujú tomu, čo sa potrebujete naučiť a za pár dní a za desiatky hodín na viacdňovom kurze vás to naučia. Takéto kvalitné, efektívne a rozsiahle štúdium vás rýchlo posunie profesijne ďalej, nové vzdelanie vám umožní nájsť si lepšiu alebo úplne novú prácu. Cesta za vzdelaním a štúdiom v osobnom kontakte s lektorom v skupinových kurzoch začína u nás.

Názov vzdelávania Forma vzdelávania Dĺžka vzdelávania Cena Začiatky kurzov
1. Sociálny manažment – organizácia práce v sociálnych službách denná 10 dní na požiadanie  
2. Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách denná 3 dni 240 € 15.1.2019 – Prešov
23.4.2019 – B. Bystrica
Sept. 2019 – Holíč
3. Zásady hygieny a epidemiológie  denná 10 dní na požiadanie  
4. Manažér kvality v sociálnych službách  denná 10 dní 650 € 29.1.2019 – Banská Bystrica
5.3.2019 – Prešov
17.4.2019 – Holíč
5. Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním denná 4 dni na požiadanie  
6. Inštruktor odbornej praxe v sociálnych službách denná 10 dní na požiadanie  
7. Inštruktor sociálnej rehabilitácie denná 10 dní 285 € 18.2.2019 – Holíč
13.5.2019 – Prešovský samosprávny kraj
5.2.2019 – Nitriansky samosprávny kraj
12.2.2019 – Trenčiansky samosprávny kraj
8. Sprevádzanie umierajúcich v zariadeniach sociálnych služieb a v domácom prostredí denná 2 dni na požiadanie  
9. Riadenie rizík v sociálnych službách denná 3 dni 240 € 5.2.2019 – Prešov
13.2.019 – Bratislava
22.5.2019 – B. Bystrica
Sept. 2019 – Holíč
10. Inštruktor rozvoja pracovných zručností e-learning + denná 12 dní 285 € 31.1.2019 – Holíč

Prihlásiť sa môžete na dopredu vyhlásené termíny, alebo sa môžete zaregistrovať na kurz aj keď termín nieje určený. Najbližší kurz bude otvorený po prihlásení dostatočného počtu študentov. Podrobný prehľad termínov a cien kurzov nájdete TU.

Kurzy prebiehajú v sídle Akadémie vzdelávania, Bernolákova 4 , 908 51 Holíč.
Ak sa prihlási na kurz 11 osôb z jedného zariadenia (alebo z blízkeho okolia), kurz môže prebiehať v danom zariadení.

Kontaktný formulár - Podrobnosti o Komplexnom vzdelávaní
Formulár slúži na predbežné objednanie, zistenie infomácií alebo pri vážnom záujme o rýchle zarezervovanie voľného miesta na vzdelávacej aktivite.
Please enter your email, so we can follow up with you.
Pokiaľ v priestoroch AVVSS v Holíčí napíšte iba Holíč. Ak máme viac ako 11 študentov môže byť miesto konania aj v inom meste.