15. októbra 2018

Termíny kurzov

Prehľad termínov kurzov na rok 2018

Všetky kurzy sú akreditované MPSVR

Obsahujú množstvo odborných textov, formulárov a vzorov dokumentov postupov v súlade s podmienkami kvality

 

Kurz: MANAŽÉR KVALITY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: akademiavvss@gmail.com

Cena kurzu: 650 eur/ účastník

Začiatok kurzu: Miesto:
05.-09.11.2018 I. blok;

26.-30.11.2018 II. blok

AVVSS, Holíč

 

Kurz: Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Garant: PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869

E-mail: akademiavvss@gmail.com

Cena kurzu: 235 eur/ účastník

Začiatok kurzu: Miesto:
23. – 25.10.2018 Domov seniorov, Lamač,

Bratislava

06.-07.11.2018 CSS Sloven, Slávnica
Kurz si je možné objednať aj do zariadenia,

cena je potom tvorená individuálne dohodou

 

Kurz: STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA S AGRESÍVNYM SPRÁVANÍM

Garant: PhDr. Martina Pavlová, PhD., 0918 654 486

E-mail: akademiavvss@gmail.com

Cena kurzu: 130 eur/ účastník

Začiatok kurzu: Miesto:
Kurz si je možné objednať aj do zariadenia,

cena je potom tvorená individuálne dohodou

 

Kurz: ADMINISTRÁCIA A RIADENÁ DOKUMENTÁCIA

V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: akademiavvss@gmail.com

Cena kurzu: 140 eur/ účastník

 

Začiatok kurzu: Miesto:
Kurz si je možné objednať aj do zariadenia,

cena je potom tvorená individuálne dohodou

 

Kurz: INŠTRUKTOR ODBORNEJ PRAXE V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: akademiavvss@gmail.com

Cena kurzu: 190 eur/ účastník

 

Začiatok kurzu: Miesto:
Kurz si je možné objednať aj do zariadenia,

cena je potom tvorená individuálne dohodou

 

Kurz: Sociálny manažment – organizácia práce

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: akademiavvss@gmail.com

Cena kurzu: 250 eur/ účastník

 

Začiatok kurzu: Miesto:
03.-07.12.2018  I.blok AVVSS, Holíč
Kurz si je možné objednať aj do zariadenia,

cena je potom tvorená individuálne dohodou