15. októbra 2018

Termíny kurzov

Vybrané kurzy sú akreditované MPSVR, obsahujú množstvo odborných textov, formulárov a vzorov dokumentov postupov v súlade s podmienkami kvality.

Jarná ponuka vzdelávania v PDF pre tlač.

Kurz: MANAŽÉR KVALITY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 650 eur/ účastník

  Začiatok kurzu: Miesto:
1. 29.-31.1.2019 I. blok    26.-28.2.2019 II. blok   11.-14.3.2019 III. blok so skúškou ZSS NÁDEJ, Janova Lehota č.71, Janova Lehota
2. 5.-7.3.2019 I. blok    2.-4.4.2019 II. blok   7.-10.5.2019 III. blok so skúškou Prešov
3. 17.-19.4.2019 I. blok;    27.-29.5.2019 II. blok   17.-19.06.2019 III. blok so skúškou Holíč

Viac informácií o kurze: http://www.avvss.sk/manazer-kvality-v-socialnych-sluzbach/

 

Kurz: ADMINISTRÁCIA A RIADENÁ DOKUMENTÁCIA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

  Začiatok kurzu: Miesto:
1. 15.-16.1.2019 I. blok kurzu    8.3.2019 II. blok so skúškou CSS Garden Humenné, Ptičie 158, 066 01 Humenné
2. 23.-24.4.2019 I. blok kurzu    21.5.2019 II. blok so skúškou Banská Bystrica
3. September 2019 I. blok kurzu Holíč

Viac informácií o kurze: http://www.avvss.sk/administracia-a-riadena-dokumentacia-v-socialnych-sluzbach/

 

Kurz: RIADENIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

  Začiatok kurzu: Miesto:
1. 5.-6.2.2019 I. blok kurzu    4.3.2019 II. blok so skúškou Prešov
2. 13.-14.2.2019 I. blok kurzu    25.2.2019 II. blok so skúškou Bratislava
3. 22.-23.5.2019 I. blok kurzu    20.6.2019 II. blok so skúškou Banská Bystrica
4. September 2019 I. blok kurzu Holíč

Viac informácií o kurze: http://avvss.sk/riadenie-rizik/

 

Kurz: INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Lektori:

PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

Mgr. Katarína Chmurčiaková, 0904 140 512   

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

  Začiatok kurzu: Miesto:
1. 1. blok: 18.-22.2.2019 2. blok so skúškou: 25.-29.3.2019 Holíč
2. 1. blok: 13.-17.5.2019 2. blok so skúškou: 10.-14.6.2019 Prešovský samosprávny kraj
3. 1. blok 19. – 21. 02. 2019 2. blok: upresníme Nový domov n. o., Komenského 36,  Želiezovce
4. 1. blok: 12 –  14. marca 2019 2. blok: upresníme Prievidza

Kurz: INŠTRUKTOR ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

Lektori:

Mgr. Katarína Chmurčiaková, 0904 140 512   

PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

  Začiatok kurzu: Miesto:
1. Zahájenie kurzu: 31.1.2019 Holíč
2. E-learningová forma štúdia: 1.2 – 22.2.2019 e-learning
3. 1. blok prezenčnej formy: 25.2. – 1.3.2019    2. blok prezenčnej formy: 8.-12.4.2019 Holíč

 

Kurzy si je možné objednať aj do zariadenia, cena je potom tvorená individuálne dohodou.

 

Online objednávka kurzu na našej stránke: http://avvss.sk/ponuka-vzdelavania/komplexne-vzdelavanie/

Ak potrebujete použiť objednávku vašej organizácie, pošlite nám ju naskenovanú na e-mail: sekretariat@avvss.sk