6.2.2014 bolo slávnostné otvorenie Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.

Dňa 6.2. 2014 bolo slávnostné otvorenie Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Otvorenie sa uskutočnilo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v nádherných historických priestoroch bývalej Holíčskej manufaktúry známej v regióne ako BESEDA. Prvé akreditované kurzy sa spustili v apríli 2014 a konali sa nielen v sídle Akadémie, ale Akadémia na kolesách vycestovala do zariadení sociálnych služieb cez celé Slovensko do všetkých samosprávnych krajov. V Akadémii pracujú  lektori priamo z praxe – riaditelia, sociálni pracovníci, terapeuti a ďalší odborní pracovníci spolu s akademikmi vysokých škôl z odboru sociálna práca zo Slovenska a zahraničia.

Kurzy budú prebiehať v sídle Akadémie vzdelávania, Bernolákova 4 , 908 51 Holíč.
Ak sa prihlási na kurz 11 osôb z jedného zariadenia (alebo z blízkeho okolia), kurz môže prebiehať v danom zariadení.

Na stretnutie sa teší kolektív lektorov AOPSS.

Tento záznam bol publikovaný v Články . Uložiť odkaz do záložiek.