Píšeme spoločne históriu kvality v sociálnych službách na Slovensku

V dňoch 17.-18.mája 2018 sa uskutočnil jubilejný medzinárodný kongres s názvom: „Krása a dobro ležia v dosahu ľudskej skúsenosti“. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní hostia zo zahraničia aj zo Slovenska, aby si spoločne zaspomínali na pracovné začiatky, ako aj úspechy v oblasti spolupráce a partnerských projektov na tému: Kvalita v sociálnych službách.

Viac v článku na Prohuman.sk: https://www.prohuman.sk/socialne-sluzby/piseme-spolocne-historiu-kvality-v-socialnych-sluzbach-na-slovensku

Tento záznam bol publikovaný v Články . Uložiť odkaz do záložiek.