Ponuka vzdelávania: Inštruktor rozvoja pracovných zručností v 1. polroku 2019

Cieľová skupina, pre ktorú je vzdelávací program určený: Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia (§ 84, ods. 15 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Forma vzdelávania: Kombinované vzdelávanie sa skladá z prezenčnej formy v rozahu 12 dní a dištančnej formy formou e-learningu. Prezenčná forma vzdelávania charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je lektor v priamom kontakte s účastníkom kurzu. Dištančná forma vzdelávania sa skladá zo samoštúdia, študijných textov na CD a DVD a komunikácie s lektorom cez IT technológie a e-learningovú platformu. Lektor je k dispozícii účastníkovi kurzu prostredníctvom webovej stránky, facebooku a skypu vo vopred určených hodinách.

Miesto konania: Holíč
Cena vzdelávania: 285 €

Otvorenie kurzu: 31.1.2019

Harmonogram kurzu:
E-learningová časť štúdia prebieha samoštúdiom študijných materiálov v období: 1.2 – 22.2 (50 hodín)
1. blok prezenčnej formy: 25.2. – 1.3.2019
2. blok prezenčnej formy: 8.-12.4.2019

Termín záverečnej skúšky: bude upresnený a dohodnutý počas štúdia

Viac informácií o kurze: https://avvss.sk/ponuka-vzdelavania/komplexne-vzdelavanie/instruktor-rozvoja-pracovnych-zrucnosti/

Kurzy si je možné objednať aj do zariadenia, cena je potom tvorená individuálne dohodou.

Online objednávka kurzu na našej stránke: https://avvss.sk/ponuka-vzdelavania/komplexne-vzdelavanie/

Ak potrebujete použiť objednávku vašej organizácie, pošlite nám ju naskenovanú na e-mail: sekretariat@avvss.sk