II. vedecké sympózium prof. Moniky Krohwinkel na tému: Podporujúci proces aktívneho ošetrovania a opatrovania – šanca pre profesionalizáciu, 26.-27.9.2019, Žilina

Dovoľte nám pozvať Vás na jediné výnimočné stretnutie s  pani profesorkou Monikou Krohwinkel na Slovensku, ktorej teoretickopraktický ošetrovateľsko/opatrovateľský model sa využíva v tisíckach zariadení sociálnych služieb   najmä v  Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Luxembursku, Belgicku,  Holandsku a v ďalších krajinách.

Obsah sympózia pripravila naša hosťka nielen pre vedeckých a akademických pracovníkov, ale aj pre samotných poskytovateľov a odborníkov    z ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.

Vítaní ste všetci, ktorí už pracujete podľa jej modelu, ale aj tí, ktorí hľadáte pre svoje zariadenie moderný a štruktúrovaný model ošetrovania a opatrovania, ktorý zodpovedá aj požiadavkám zákona o sociálnych službách a podmienkam kvality na Slovensku.

TEMATICKÉ ZAMERANIE

Koncepčné a empirické východiská  ošetrovateľsko opatrovateľského procesu, ako výsledok neustálej výmeny a aktívneho vzájomného vzťahu teoretických poznatkov a skúseností z praxe.

Miesto konania:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina 011 09

26.9. 2019  od 13:00-18:00 h

27.9. 2019    od 09:00-13:00 h

Organizátor:

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

Inštitút profesionálneho opatrovania prof.Moniky Krohwinkel

Registrácia a informácie

Mgr. Eliška Švrčková, 0904 216 753, sekretariat@avvss.sk

 

PRÍLOHY:

Pozvánka na sympózium (PDF)

Prihláška pre firmy (.docx)

Prihláška pre účastníkov (.docx)

Tento záznam bol publikovaný v Články . Uložiť odkaz do záložiek.