Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Kto varí pre starých ľudí, vie, akou ťažkou témou môže byť jedlo

Výmenný pobyt na  UGB Akademie (Nemecko)

UGB (Unabhängige Gesundheitsberatung – nezávislé poradenstvo zdravia)

V dňoch 17.-20. októbra 2019 navštívili zástupcovia Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči a to Ing. Dominika Chalupová a Bc. Maroš Kovaľ spolu s riaditeľkou Domova seniorov Lamač, PaedDr. Miroslavou Floriansovou partnerskú organizáciu UGB Akademie (Nemecko). V nádhernom prostredí prírody obklopenej pralesom strávili s ďalšími účastníkmi tri vzdelávacie dni nielen pri teoretických prednáškach, ale aj v praktickej príprave stravy pre seniorov, ktorí trpia demenciou.

Asociácia (spolok) nezávislého zdravotného poradenstva (UGB) sa zaviazala zlepšovať zdravie a kvalitu života v spoločnosti od roku 1981 tým, že zakladateľov motivovala k prijatiu udržateľnej stravy a životnému prostrediu priaznivému pre životné prostredie.

Asociácia pripravuje radí a sprevádza všetkých záujemcov, ktorí chcú nielen zdravie pasívne prijímať, ale aj investovať do zdravého stravovania. Akadémia v rámci celého Nemecka ponúka semináre a školenia na témy zdravého životného štýlu v rámci pohybu, stravovania, oddychu, relaxácie dospelých, ale aj sociálnej starostlivosti o seniorov ako aj detí v jasličkách a v materských školách. Viac ako tridsať rokov sa venuje poradenskej a certifikačnej činnosti v danej problematike. Patrí k lídrom odborníkov, ktorí sa rozhodli v čase politickej neistoty venovať sa spoločenským, zdravotným, ako aj ekologickým výzvam. Nechcú sa prizerať tomu, ako sa presadzujú nezdravé produkty nielen zdravej spoločnosti, ale aj tým najmenším a najslabším. Rozhodli sa nezatvárať si oči pred škodlivým prostredím a preto aktívne vedú poradenstvo a vzdelávajú kuchárov, odborných pracovníkov v sociálnych službách, škôlkach, ako aj samotných majiteľov, či poskytovateľov.

V ich seminároch stojí človek na prvom mieste.

Ponuka Akadémie UGB zahŕňa vzdelávanie a odbornú prípravu pre špeciálne povolania a pre ľudí, ktorí sa osobne zaujímajú o podporu zdravia. Obsah školení sa pravidelne prispôsobuje aktuálnemu vedeckému stavu a teórii sietí, praxi a konzultáciám. Cieľom je poskytnúť stále väčšiemu množstvu ľudí lepšiu odbornú a životnú perspektívu prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Absolventi majú možnosť aktívne podporovať svoje zdravie, motivovať a viesť ostatných k lepšej kvalite života.

UGB poskytuje odbornú prípravu z prvej ruky. V závislosti od témy seminárov realizujú vzdelávacie programy odborníci na výživu, lekári, vychovávatelia, psychológovia, postgraduálni učitelia športu, fyzioterapeuti alebo kuchári.

Zvláštnosťou seminárov UGB

  • učia, ako formovať svoje vlastné zdravie a pohodu
  • umožnia úžitok pre váš súkromný ako aj profesionálny život
  • učia motivovať seba aj ostatných
  • umožnia stretnutia s lektormi, ktorí žijú podľa toho, čo učia a aj sami odporúčajú.

Akadémia realizuje vzdelávanie nielen v oblasti zdravej výživy a stravovania pre všetky generačné skupiny, ale aj pre špeciálne skupiny prijímateľov sociálnych služieb. Okrem zamerania na výživu realizujú vzdelávacie kurzy pre koučing, motivačné programy a supervíziu. Obrázok z (www.ugb.de)

V súčasnosti aj na Slovensku však okrem nezdravého spôsobu stravovania trápi zariadenia sociálnych služieb aj samotné poskytovanie opatrovateľských výkonov v rámci zabezpečenia stravy, výživy a príjmu tekutín. Dnes považujeme za veľmi dôležité začať vzdelávať odborný personál nielen v téme zdravého stravovania, ale aj správneho a odborného poskytovania stravy a kŕmenia klientov, ktorí majú obmedzenia pri prijímaní stravy, alebo diagnózy, ktoré ovplyvňujú príjem stravy.

Kto varí pre starých ľudí, vie, akou ťažkou témou môže byť jedlo. Seniori nevedia už tak silne pociťovať intenzitu vône ani chutí, žuvanie je ťažké a chuť na jedlo mizne. Nedostatočný prísun živín sa dostavuje rýchlo – najmä u ľudí s demenciou. Prednášajúci na tomto seminári odovzdali svoje odborné poznatky o fyziologických zmenách v procese starnutia, a potrebe zásobovania seniorov s demenciou prísunom živín. Docent a šéfkuchár Herbert Thill odovzdával v učebnej kuchyni informácie pre prax varenia a rôzne dávkové formy, ako aj estetické prvky stolovania. Cieľovou skupinou tohto školenia boli vedúci pracovníci, kuchynskí špecialisti, zdravotné sestry a osoby sprevádzajúce staršie osoby a osoby s demenciou.

Výhodou nášho výmenného pobytu nebolo len samotné vzdelávanie našich lektoriek, ale aj možnosť budúcej spolupráce so špičkovými odborníkmi. Tešíme sa na spoločné projekty.

Autorka článku: PhDr. Mária Kovaľová, PhD MHA, externá manažérka kvality