Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Medzinárodná konferencia: Zabezpečenie kvality v čase krízy (8. december 2022)

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ, milí manažéri kvality,

v tejto náročnej dobe sme sa snažili pomáhať tam, kde bolo potrebné. Oblasť kvality sme doplnili o oblasť krízového riadenia. Zostali sme s Vami a preto nám dovoľte pozvať Vás do ďalšej spolupráce nielen v čase krízy, ale aj v dobe revitalizácie našich organizácii a to tým,  že sa stretneme na medzinárodnej konferencii, ako aj na ocenení profesionálnej práce. 

Vážení kolegovia, oslávte spolu s nami porcelánové jubileum našej materskej spoločnosti Tabita s.r.o.. Porcelánové výročie symbolizuje nielen vzácnosť, ale aj zručnosť.

 

Súčasťou konferencie bude aj OTVORENIE PRVÉHO ROČNÍKA OCENENÍ:
Krízový manažér 2022
Manažér kvality junior 2022
Manažér kvality senior 2022
Inovatívny poskytovateľ sociálnych služieb 2022
Za rok 2022 sú pre každú kategóriu pripravené 3 ocenenia. Nominácie budú prijímané do 27.11.2022 do 24.00 h. na mailovú adresu: tabita@tabita.sk. Výberová komisia posúdi nominácie a o výsledku nominácie bude informovať nominujúcu organizáciu do 03.12.2022. Viac informácii môžete získať na:  +421 905 543 245.
Tešíme sa na Vás.
S úctou,
Mária Kovaľová