Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Memorandum o spolupráci so ŽSK

Profesijný sen sa stal včera (10.5.2021) skutočnosťou. Opatrovateľskej starostlivosti sa venujem od čias, kedy som pôsobila ako evanjelická farárka 1993-1998. Už vtedy som začala organizovať kurzy pre rodinných opatrovateľov v spolupráci s nemeckými diakonisami. V roku 2003 som otvorila v Bratislave prvú strednú školu so študijným odborom „Starostlivosť o seniorov“. V roku 2014 sa nám podarilo založiť Akadémiu vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči, kde sme sa rozhodli organizovať celoživotné vzdelávanie, workshopy, konferencie, ale aj vedecké sympózia. V roku 2015 som sa prvýkrát skontaktovala s pani prof. Monikou Krohwinkel, ktorej opatrovateľský model a koncept aktívneho opatrovania bude základom aj vzdelávacieho programu nášho experimentálneho projektu v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Dovolím si v mene kolegov zo sociálnych služieb prejaviť vďačnosť pani predsedníčke Erika Jurinová a celému jej kolektívu z odborov sociálnych vecí pani riaditeľke Ivete Ďurišovej, odboru zdravotníctva pani Dr. Silvii Pekarčíkovej a pani riaditeľke odboru školstva a športu Janke Školovej, že v hodine dvanástej sa rozhodli premeniť 220 hodinový kurz na trojročné odborné vzdelávanie so zameraním na integrovanú starostlivosť a kvalitnú prax v sociálnych službách, ako aj v zdravotníckych zariadeniach. Ďakujem aj pani profesorke Monike Krohwinkel, že bude odbornou garantkou. Pandémia ukázala skutočný obraz slabých, ale aj silných stránok v pobytovej, ambulantnej, ale aj v domácej opatrovateľskej službe. Verím, že spoločnými silami dokážeme zatraktívniť povolanie, vytvoriť kvalitné pracovné prostredie a zabojovať za sociálny status, ako aj finančné ohodnotenie ťažkej, ale veľmi potrebnej profesie. Držme si palce a pomáhajme si.
Mária Kovaľová a kolektív Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči