Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

ZSS splňte 3.3 podmienku kvality

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na vzdelávacie a poradenské piatky.

Prihlásený zamestnanec účasťou na online vzdelávaní zvyšuje svoju odbornú spôsobilosť v súlade s kritériom 3.3 podmienok kvality.

3.3 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia.

Prednášky budú spracované s príkladmi pre prax a návrhmi opatrení, ktoré budú slúžiť pri priamej práci s klientom. Po skončení prednášky majú účastníci možnosť využiť  priestor na diskusiu a poradenstvo k danej téme.
Účastník získa potvrdenie o účasti.

Gestor: PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA, MBA

Vzdelávanie trvá vždy v čase od 10:00 do 11:30

Dátum Téma
4.2 Celoživotné vzdelávanie s využitím z odbornej knižnice a interných seminárov
11.2 Opatrovateľský proces
18.2 Ošetrovateľský proces
25.2 Sociálna rehabilitácia
4.3 Bezpečnostné a generalistické riziká
11.3 Riziká v opatrovateľskom procese (preventívne a nápravné opatrenia)
18.3 Riziká v ošetrovateľskom procese (preventívne a nápravné opatrenia)
25.3 Riziká v sociálnej rehabilitácii (preventívne a nápravné opatrenia)
1.4 Podmienky kvality
8.4 Ľudské práva
22.4 Bezpečnosť pri práci
29.4 Pracovné prostredie opatrovateľského procesu
6.5 Pracovné prostredie ošetrovateľského procesu
13.5 Pracovné prostredie sociálnej rehabilitácie
20.5 Hygienické opatrenia v opatrovateľskom procese
27.5 Konferencia o kvalite – celý deň
3.6 Tvorba dokumentu postupu odbornej činnosti
10.6 Hygienické opatrenia v ošetrovateľskom procese
17. – 18.6 Maratón sociálnej Rehabilitácie – celý deň
24.6 Proces základného sociálneho poradenstva