Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

ZSS splňte 3.3 podmienku kvality

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na vzdelávacie a poradenské piatky.

Prihlásený zamestnanec účasťou na online vzdelávaní zvyšuje svoju odbornú spôsobilosť v súlade s kritériom 3.3 podmienok kvality.

3.3 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia.

Prednášky budú spracované s príkladmi pre prax a návrhmi opatrení, ktoré budú slúžiť pri priamej práci s klientom. Po skončení prednášky majú účastníci možnosť využiť  priestor na diskusiu a poradenstvo k danej téme.
Účastník získa potvrdenie o účasti.

Gestor: PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA, MBA

Vzdelávanie trvá vždy v čase od 10:00 do 11:30

Dátum Téma
21. október 2022 Tímová práca
PhDr. Mária Kovaľová PhD., MHA, MBA
28. október 2022 Proces základného sociálneho poradenstva
PhDr. Mária Znášiková, MBA 

Prihlásiť sa môžete na emailovej adrese: sekretariat@avvss.sk.