AVVSS dočasne pozastavuje všetky prezenčné kurzy. Pripravujeme pre Vás e-learningové kurzy ako aj kurzy prostredníctvom telekonferencie a videí. 

 

V našej spoločnosti sme dnes svedkami dobrovoľníctva ľudí, ktorí šijú rúška a ponúkajú pomoc pri nákupoch pre seniorov. Slovensko má úžasný kapitál ľudskej solidarity. Túto solidaritu ľudí sme sa rozhodli podporovať aj my svojim odborným poradenstvom pre riadiacich pracovníkov v pobytových, ambulantných, ako aj v terénnych sociálnych službách. […]

Kto varí pre starých ľudí, vie, akou ťažkou témou môže byť jedlo

Výmenný pobyt na  UGB Akademie (Nemecko)

UGB (Unabhängige Gesundheitsberatung – nezávislé poradenstvo zdravia)

V dňoch 17.-20. októbra 2019 navštívili zástupcovia Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči a to Ing. Dominika Chalupová a Bc. Maroš Kovaľ spolu s riaditeľkou Domova seniorov Lamač, PaedDr. Miroslavou Floriansovou partnerskú organizáciu UGB Akademie (Nemecko). V nádhernom prostredí prírody obklopenej pralesom strávili s ďalšími účastníkmi tri vzdelávacie dni nielen pri teoretických prednáškach, ale aj v praktickej príprave stravy pre seniorov, ktorí trpia demenciou.

[…]