Kto varí pre starých ľudí, vie, akou ťažkou témou môže byť jedlo

Výmenný pobyt na  UGB Akademie (Nemecko)

UGB (Unabhängige Gesundheitsberatung – nezávislé poradenstvo zdravia)

V dňoch 17.-20. októbra 2019 navštívili zástupcovia Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči a to Ing. Dominika Chalupová a Bc. Maroš Kovaľ spolu s riaditeľkou Domova seniorov Lamač, PaedDr. Miroslavou Floriansovou partnerskú organizáciu UGB Akademie (Nemecko). V nádhernom prostredí prírody obklopenej pralesom strávili s ďalšími účastníkmi tri vzdelávacie dni nielen pri teoretických prednáškach, ale aj v praktickej príprave stravy pre seniorov, ktorí trpia demenciou.

[…]