Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Aktivity

  /  Aktivity

 Vedenie tímu ako príležitosť rozvíjať seba aj druhých  19. november o 13.00  Online ŠTVRTKY s webinármi zdarma Vám prináša Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS), Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách (AVVSS) a softvérový systém caresee - starostlivosť, ktorú vidieť.Milí kolegovia,

 Dokumentovanie v mimoriadnej situácii a Krízová komunikácia.  10.nov o 14.00 PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHAŠpeciálne webináre zdarma Vám prináša Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS), Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách (AVVSS) a softvérový systém caresee - starostlivosť, ktorú vidieť. Link na

 AKO PRACOVAŤ so STRACHOM a NEZNÁMYMI SITUÁCIAMI v zariadeniach sociálnych služieb počas krízového obdobia.   Začíname 5.nov o 13.00 Online ŠTVRTKY s webinármi zdarma Vám prináša Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS), Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách (AVVSS) a softvérový systém

Požiadavky zákonov rastú. Rastú aj požiadavky klientov sociálnych služieb a ich rodín a tým pádom aj požiadavky vašich zriaďovateľov a rôznych kontrol. Viete že vás ako poskytovateľa sociálnych služieb môže kontrolovať vyše 10 inštitúcií ale metodicky vám nemá povinnosť pomáhať žiadna z nich? Spolu s tým

Dnes nám beží v Holíči doplnkový dvojdňový kurz Interný audítor k manažérovi kvality v sociálnych službách. Zameriava sa na interné audity, ich zásady a metodológiu. Teší nás záujem o tento kurz o čom hovorí aj táto fotka.