Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

caresee – Starostlivosť, ktorú vidieť

Caresee je slovenský dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické, metodické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch.

Spoločnosť CareSee s.r.o. vznikla združením expertov z oblasti kvality sociálnych služieb a moderných informačných technológií. Desiatky rokov skúseností, množstvo auditov u poskytovateľov sociálnych služieb a stovky hodín pomoci v krízových situáciách či pri nešťastných udalostiach nás podnietili k vytvoreniu caresee.

Naším cieľom je vytváranie softvéru novej generácie, ktorý pracovníkom v sociálnych službách poskytuje dostatočný čas na klienta. Zároveň im umožňuje efektívne a jednoduché dokumentovanie procesu starostlivosti. Neutíchajúci entuziazmus, presvedčivé výsledky a nadšenie pre inovácie oslovili už stovky absolventov našich vzdelávacích aktivít a sú predpokladom účinnej pomoci pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, aj tých s nižším rozpočtom.

Viacn informácii nájdete na www.caresee.sk