Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Zdieľame

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ.


Už niekoľko mesiacov nás naše partnerské organizácie upozorňujú, že k nim prichádzajú ponuky na implementáciu podmienok kvality s procesným prístupom, ako aj na samotný predaj softvéru, ktorý obsahuje dokumentačný systém s opatrovateľským modelom prof. Moniky Krohwinkel. Tieto ponuky obsahujú produkty a know-how spoločnosti Tabita s.r.o. neoprávnene a situáciu už vyhodnocujeme s právnikmi.


Niektorí z Vás poznajú naše produkty, pretože si ich buď zakúpili, alebo sa zúčastnili prezentácií aktivít, alebo čakajú na digitálne spracovanie spoločnosti CareSee s.r.o (komplexný softvérový systém pre sociálne služby caresee – starostlivosť, ktorú vidieť; www.caresee.sk), ktoré už je k dispozícii a pomáha zariadeniam sociálnych služieb.

Nakoľko sme neorganizovali celoslovenské marketingové podujatia, niektorí z vás zatiaľ tieto produkty nepoznáte, a preto si Vás dovoľujeme s úctou a rešpektom informovať o konfliktnej situácii, ktorá sa v teréne vyskytuje. Možno ste si už objednali alebo sa chystáte objednať si podmienky kvality od osoby, ktorá nie je vlastníkom týchto produktov a nemá žiadne oprávnenie ich predávať, alebo iným spôsobom, napríklad vzdelávaním, ďalej šíriť. Osoba, ktorá podniká s našimi produktmi (s malými úpravami) u nás rok pracovala.

Zároveň Vás chceme upozorniť, že spolupráca s pani prof. Monikou Krohwinkel je na Slovensku od roku 2015 oficiálne a výhradne dohodnutá so spoločnosťou Tabita s.r.o. K tomuto pracovnému aj osobnému priateľskému partnerstvu je podpísané vzájomné unikátne memorandum o spolupráci.

Dnes je v procese zisťovanie, kto poskytol náš dokumentačný systém, ktorý prevzala softvérová spoločnosť DODS a integrovala ho do svojho produktu. Vzhľadom k tomu, že sme viac ako štyri mesiace poskytovali bezplatné poradenstvo v krízovom riadení pre zariadenia sociálnych služieb 24/7 aj počas víkendov, nestihli sme sa zaoberať vyššie uvedenými skutočnosťami.

Každý deň k nám však prichádzajú nové upozornenia o predaji produktov, ktoré obsahujú naše dokumenty. Preto sme sa rozhodli upozorniť Vás, že uvedené produkty pri implementácii podmienok kvality, ako aj dokumenty v opatrovateľskom procese DODS nie sú aktualizované a odborne validované. To znamená, že sú zastarané.

Pri tejto príležitosti sa Vám, ktorí ste nás na dané skutočnosti upozornili, chceme poďakovať za kolegialitu a Vás, ktorí ešte nepoznáte naše produkty, alebo poradenskú činnosť chceme požiadať o sledovanie našej stránky www.tabitasro.sk, ktorá bude v krátkej dobe zmodernizovaná.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu šírenia COVID-19 sme sa rozhodli pripraviť pre Vás audiovizuálne produkty v oblasti kvality, krízového manažmentu, supervízie aj vzdelávania.
Bližšie informácie získate na našej stránke, emailom: tabitasro@tabitasro.sk, alebo telefonicky: 0905 543 245.

S úctou a s prianím zostávajte zdraví

PhDr. Mária Kovaľová, PhD.,MHA