Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Staňte sa na dva dni spolužiakmi MBA študentov

Kultúra organizácie

Cieľom modulu bude naučiť študenta vedieť posúdiť kritériá kultúry organizácie a to:

  • Ako je kultúra organizácie výstižná, teda jasná a zrozumiteľná všetkým zamestnancom , či ich konanie zodpovedá kultúre organizácie, alebo sa jej vymyká.
  • Ako je kultúra organizácie rozšírená v rámci sociálneho systému, tzn. vo veľkej miere akceptovaná zamestnancami.
  • Ako silne je zakotvená, tzn. v akej miere sú zamestnanci identifikovaní s  hodnotami organizácie, vzormi a normami konania.

Termín: 22. – 23. január 2021
Cena: 185€ osoba / 295€ za zariadenie

Ing. Branislav Jovankovič

Je skúsený personálny riaditeľ, poradca a lektor. Počas celej profesionálnej kariéry pôsobí v poradenských a personálno-poradenských spoločnostiach, pričom sa venuje manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudského kapitálu.

Public relations & Fundrasing

Cieľom modulu je predstaviť formy a metódy komunikácie s verejnosťou. Naučiť študentov vedieť správne viesť aktivity ako: publicitu organizácie, organizovanie udalostí, lobbying, reklamu, sponzorské projekty, budovanie darcovskej základne. Študenti získajú základné vedomosti z písania sociálnych projektov a komunikácie s médiami.

Termín: 22. – 23. január 2021
Cena: 185€ osoba / 295€ za zariadenie

Ing. Martin Lidaj

Od roku 2002 sa profesionálne venuje marketingu, reklame a médiám. Založil viacero časopisov aj prvú spravodajskú internetovú televíziu v strednej Európe. Vyše 20 rokov pracuje s projektami financovanými z finančných mechanizmov Európskeho spoločenstva.