Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Kultúra organizácie

Cieľom modulu bude naučiť študenta vedieť posúdiť kritériá kultúry organizácie a to:

  • Ako je kultúra organizácie výstižná, teda jasná a zrozumiteľná všetkým zamestnancom, či ich konanie zodpovedá kultúre organizácie, alebo sa jej vymyká.
  • Ako je kultúra organizácie rozšírená v rámci sociálneho systému, tzn. vo veľkej miere akceptovaná zamestnancami.
  • Ako silne je zakotvená, tzn. v akej miere sú zamestnanci identifikovaní s  hodnotami organizácie, vzormi a normami konania.

Termín: 5. – 6. november 2021
Cena: 200€ osoba

Ing. Branislav Jovankovič

Je skúsený personálny riaditeľ, poradca a lektor. Počas celej profesionálnej kariéry pôsobí v poradenských a personálno-poradenských spoločnostiach, pričom sa venuje manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudského kapitálu.