Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Personálny manažment

Cieľom modulu je previesť študenta východiskovými charakteristikami personálneho manažmentu, v ktorom získa vedomosti a základné zručnosti v strategickom plánovaní ľudských zdrojov, v koordinovaní činností riadiaceho, odborného aj obslužného personálu s najnovšími vedeckými poznatkami a pracovnými nástrojmi. Študenti sa naučia pracovať s rozvojovými metódami ako sú štúdium textu, výklad, prednáška, školiaca prezentácia. Nácvik činností, neformálna práca v tandeme, mentoring, koučing, workshopy, riešenie prípadových štúdii, rotácia na pracovisku, prípravné zastupovanie, stáž, výmena pracovníka, prijímací pohovor a pohovor s pracovníkom k ukončeniu pracovného výkonu.

Študent získa základné teoretické vedomosti z personálneho marketingu, sociálneho konsenzu, internej a externej mobility, organizácie práce a manažmentu času. V rámci budovania kariérneho rastu získa vedomosti z metód celoživotného vzdelávania a prípravy pracovného prostredia.

Termín: 19. – 20. november 2021
Cena: 200€ osoba

Ing. Branislav Jovankovič

Je skúsený personálny riaditeľ, poradca a lektor. Počas celej profesionálnej kariéry pôsobí v poradenských a personálno-poradenských spoločnostiach, pričom sa venuje manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudského kapitálu.