Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Prečo MBA u nás

Požiadavky zákonov rastú. Rastú aj požiadavky klientov sociálnych služieb a ich rodín a tým pádom aj požiadavky vašich zriaďovateľov a rôznych kontrol. Viete že vás ako poskytovateľa sociálnych služieb môže kontrolovať vyše 10 inštitúcií ale metodicky vám nemá povinnosť pomáhať žiadna z nich?

Spolu s tým stúpa aj náročnosť vašich výkonov, ich plánovania, zabezpečovania chodu služieb a očakávaných výsledkov. A nároky na dokumentáciu, ktorá to všetko má nejakým spôsobom zachytiť, dokázať, presvedčiť rodinu klienta, verejnosť a najmä kontroly.

Je to tak, dávame vám za pravdu. A to sme len na začiatku komplikácií, ktoré sprevádzajú profesionalizáciu v akomkoľvek rezorte. To čo stačilo pred desiatimi rokmi, dneska už nestačí… a o ďalších desať rokov?

Sme poradcovia, metodici, audítori a školitelia. Sami dobre vnímame, ako sa veci komplikujú, rozvetvujú, ale aj často na seba narážajú, vzájomne si odporujú a spôsobujú v prevádzkach nedorozumenia až chaos. Dotýka sa nás to priam osobne.

Všetkých našich klientov počúvame vždy veľmi pozorne. A posledné dva roky sme sa venovali intenzívnemu hľadaniu odpovedi na tieto otázky. Sami sme sa pýtali. Ako Vás pripraviť?

A rozhodnutie prišlo cez komplexné profesijné vzdelávanie v študijných programoch: Riadenie sociálnych služieb  a Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách.

Oslovili sme kolegov z praxe na Slovensku, ktorí spolu s nami pripravovali osnovu študijných programov a študijné texty. S niektorými z nich sa stretnete aj ako s lektormi. Pridajú sa k ním aj naši zahraniční partneri.