9. októbra 2018

Ponuka vzdelávania

Prvé akreditované kurzy sa spustili v apríli 2014 a konajú sa nielen v sídle Akadémie, ale Akadémia na kolesách vycestovala do zariadení sociálnych služieb cez celé Slovensko do všetkých samosprávnych krajov. V Akadémii pracujú lektori priamo z praxe – riaditelia, sociálni pracovníci, terapeuti a ďalší odborní pracovníci spolu s akademikmi vysokých škôl z odboru sociálna práca, zdravotníckym alebo pedagogických odborov zo Slovenska a zahraničia.

Ponúkame tri formy štúdia rozdelené podľa rozsahu a dĺžky trvania.

1. Komplexné vzdelávanie

Najlepšia investícia je investícia do vzdelania a u pomáhajúcich profesií to platí dvojnásobne. Príďte si k nám po zvýšenie kvalifikácie, ktoré vám nedá žiadna škola, ktoré sa nenaučíte zo žiadnej knihy. Zasadnite k nám „do lavíc“ na naše viacdňové vzdelávacie kurzy a dovoľte nám, aby sme vás naučili všetko, čo vieme.

Naši špičkoví lektori z praxe sa roky venujú tomu, čo sa potrebujete naučiť a za pár dní a za desiatky hodín na viacdňovom kurze vás to naučia. Takéto kvalitné, efektívne a rozsiahle štúdium vás rýchlo posunie profesijne ďalej, nové vzdelanie vám umožní nájsť si lepšiu alebo úplne novú prácu. Cesta za vzdelaním a štúdiom v osobnom kontakte s lektorom v skupinových kurzoch začína u nás.

Štúdium trvá 5 – 12 dní.

2. Odborné kurzy

Kurzy ktoré ponúkame sú zhustené do nižšieho počtu hodín ako koplexné vzdelávanie a zpravidla sú zamerané na úzko zameranú odbornú činnosť.

Naše kurzy trvajú 1 – 4 dni.

3. Elearning s dištančným štúdiom

Motívom k využitiu e-learningu sú najmä úspory. Kde je možné ich hľadať? Hlavnou možnosťou ako ušetriť je nahradenie časti alebo dokonca väčšiny prezenčných školení e-learningovú formou. Koľko takýmto opatrením ušetrí konkrétna firma, záleží na počte zamestnancov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú školení a tiež na množstvo kilometrov, ktoré musia prejsť, aby na školenie dorazili. Vzhľadom k cenám pracovnej sily, cestovným nákladom a ubytovaniu je táto forma vzdelávania pre lacnejšia.

Menej viditeľnou možnosťou je fakt, že zamestnanci budú kurzy prechádzať z časti aj mimo pracovnú dobu, pretože v práci na to jednoducho nebudú mať čas. O úspešnom či neúspešnom absolvovaní kurzov vypovedajú povinné testy, ktoré sú na konci kurzu. Naše elearningové kurzy sú šíkovní študenti schopný absolvovať v zlomku času potrebného na realizáciu prezenčných školení.

Prvá časť tohoto vzdelávania pozostáva zo samoštúdia z našich pripravených študijných materiálov. Každý kurz ma svojho lektora s ktorým je možné konzultovať svoje otázky. Na konci prvej teroretickej časti sú povinné testy. Po ich absolvovaní pride student na jednodňové alebo dvojdňové konzultačné stretnutie v skupine, na ktorom môžu získané vedomosti rozvinúť o ďalšie praktické poznatky.

Po absolvovaní prvej elerningovej časti, úspešnom zvládnutí testov a absolvovaní praktickej časti dostane absolvent certifikát o ukončení vzdelávania.

Počas celého roka môže študent začať a absolvovať elearningovú časť vzdelávania spolu so záverečným online testom podľa svojich časových možností.  Praktická časť kurzu trvá 1 – 2 dni a robíme ju štvrťročne spolu s vyhodnotením závarečnej práce ak sú uvedené pri vybranom kurze. Ak je dostatok študentov tak aj častejšie. Študent sa môže prihlásiť na najbližší termín alebo niekorý ďalší.