12. októbra 2018

E-learning

Motívom k využitiu e-learningu sú najmä úspory. Kde je možné ich hľadať? Hlavnou možnosťou ako ušetriť je nahradenie časti alebo dokonca väčšiny prezenčných školení e-learningovou formou. Koľko takýmto opatrením ušetrí konkrétna firma, záleží na počte zamestnancov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú školení a tiež na množstve kilometrov, ktoré musia prejsť, aby na školenie dorazili. Vzhľadom k cenám pracovnej sily, cestovným nákladom a ubytovaniu je táto forma vzdelávania lacnejšia.

Menej viditeľnou možnosťou je fakt, že zamestnanci budú kurzy prechádzať z časti aj mimo pracovnú dobu, pretože v práci na to jednoducho nebudú mať čas. O úspešnom či neúspešnom absolvovaní kurzov vypovedajú povinné testy, ktoré sú na konci kurzu. Naše elearningové kurzy sú šíkovní študenti schopní absolvovať v zlomku času potrebného na realizáciu prezenčných školení.

Prvá časť tohoto vzdelávania pozostáva zo samoštúdia z našich pripravených študijných materiálov. Každý kurz má svojho lektora, s ktorým je možné konzultovať svoje otázky. Na konci prvej teoretickej časti sú povinné testy. Po ich absolvovaní príde študent na jednodňové alebo dvojdňové konzultačné stretnutie v skupine, na ktorom môže získané vedomosti rozvinúť o ďalšie praktické poznatky.

Po absolvovaní prvej elerningovej časti, úspešnom zvládnutí testov a absolvovaní praktickej časti dostane absolvent certifikát o ukončení vzdelávania.

Aktuálna ponuka elearningových kurzov

Názov vzdelávania Forma vzdelávania Dĺžka prezenčného vzdelávania Cena*  
1. Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách elearnig + prezenčná 2 dni na požiadanie  
2. Individuálne plánovane v sociálnych službách elearnig + prezenčná 2 dni na požiadanie  
3. Riadenie rizík v sociálnych službách elearnig + prezenčná 2 dni na požiadanie  
4. Dôvera a odolnosť voči stresu pri práci elearnig + prezenčná

 

2 dni na požiadanie  
* Cena kurzov je rozdelená zvlášť za elearning a prezenčnú časť štúdia
Kontaktný formulár - Podrobnosti o e-learningu
Formulár slúži na predbežné objednanie, zistenie infomácií alebo pri vážnom záujme o rýchle zarezervovanie voľného miesta na vzdelávacej aktivite.
Please enter your email, so we can follow up with you.
Pokiaľ v priestoroch AVVSS v Holíčí napíšte iba Holíč. Ak máme viac ako 11 študentov môže byť miesto konania aj v inom meste.