9. novembra 2018

Dôvera a odolnosť voči stresu pri práci

Stres, úzkosť a vyčerpanie sú dnes na pracoviskách nekontrolovateľné: zahraničné výskumy ukázali, že 80% pracovníkov cíti stres v práci a takmer polovica tvrdí, že potrebujú pomôcť naučiť sa, ako stres zvládať. Mnohé organizácie predpokladajú, že intenzívny stres je nevyhnutný, prax ale konštatuje, že príliš veľa stresu je toxický pre naše zdravie a výkonnosť, čo vedie k vyhoreniu a poškodeniu kultúry organizácií ako celku. Tento kurz ponúka stratégie na budovanie odolnosti voči stresu a posilňovanie nášho blahobytu v súvislosti s výzvami.

Kurz je určený pre:

  • Vedúcich pracovníkov (riaditeľ/ka, personálny manažér, manažér kvality, vedúci úsekov),
  • Odborných pracovníkov sociálnych služieb (hlavná sestra, sociálny pracovník, hlavná opatrovateľka, …),

Cieľ kurzu: Kurz vysvetľuje biologické a psychologické dôsledky stresu, pomáha rozlišovať medzi škodlivými a užitočnými formami stresu pri práci a poskytuje stratégie na zvládanie stresu zdravými a produktívnymi spôsobmi, vysvetľuje, prečo je zvládanie stresu dôležité pre moderné pracoviská a opisuje, ako môže byť efektívne nastavený na vaše pracovisko.

Počet hodín: 16 (2 dni) + e-learning

Inštruktor vzdelávania volí vyučovacie stratégie, metódy a postupy tak, aby zahŕňali teoretické vedecky podložené informácie a skúsenostné učenie, za účelom rozvíjania kompetencií zamestnancov. Popri klasických formách prednášky, výklad, demonštrácia, inštruktáž, využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých postupov na ich upevňovanie. Podporuje „vzdelávanie na diaľku“ prostredníctvom e-learningu.