12. októbra 2018

Komplexné vzdelávanie

Najlepšia investícia je investícia do vzdelania a u pomáhajúcich profesií to platí dvojnásobne. Príďte si k nám po zvýšenie kvalifikácie, ktoré vám nedá žiadna škola, ktoré sa nenaučíte zo žiadnej knihy. Zasadnite k nám „do lavíc“ na naše viacdňové kurzy a dovoľte nám, aby sme vás naučili všetko, čo vieme.

Naši špičkoví lektori z praxe sa roky venujú tomu, čo sa potrebujete naučiť a za pár dní a za desiatky hodín na viacdňovom kurze vás to naučia. Takéto kvalitné, efektívne a rozsiahle štúdium vás rýchlo posunie profesijne ďalej, nové vzdelanie vám umožní nájsť si lepšiu alebo úplne novú prácu. Cesta za vzdelaním a štúdiom v osobnom kontakte s lektorom v skupinových kurzoch začína u nás.

Názov vzdelávania Forma vzdelávania Dĺžka vzdelávania Cena  
1. Sociálny manažment – organizácia práce v sociálnych službách denná 10 dní na požiadanie  
2. Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách denná 2 dni 240 €  
3. Zásady hygieny a epidemiológie  denná 2 dni 120€  
4. Manažér kvality v sociálnych službách  denná 10 dní 959 €  
5. Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním denná 3 dni 130 €  
6. Inštruktor odbornej praxe v sociálnych službách denná 10 dní na požiadanie  
7. Inštruktor sociálnej rehabilitácie denná 10 dní 285 €  
8. Riadenie rizík v sociálnych službách denná 2 dni 240 €  
9. Inštruktor rozvoja pracovných zručností e-learning + denná 12 dní 285 €  
10. Interný audítor so zameraním na sociálne služby denná 2 dni 240 €  
11. Externý audítor so zameraním na sociálne služby denná 2 dni 240 €  

Prihlásiť sa môžete na dopredu vyhlásené termíny, alebo sa môžete zaregistrovať na kurz aj keď termín nieje určený. Najbližší kurz bude otvorený po prihlásení dostatočného počtu študentov. Podrobný prehľad termínov a cien kurzov nájdete TU.

Kurzy prebiehajú v sídle Akadémie vzdelávania, Bernolákova 4 , 908 51 Holíč alebo na vopred určenom mieste.
Ak sa prihlási na kurz 11 osôb z jedného zariadenia (alebo z blízkeho okolia), kurz môže prebiehať v danom zariadení.

Kontaktný formulár - Podrobnosti o Komplexnom vzdelávaní
Formulár slúži na predbežné objednanie, zistenie infomácií alebo pri vážnom záujme o rýchle zarezervovanie voľného miesta na vzdelávacej aktivite.
Please enter your email, so we can follow up with you.
Pokiaľ v priestoroch AVVSS v Holíčí napíšte iba Holíč. Ak máme viac ako 11 študentov môže byť miesto konania aj v inom meste.