9. novembra 2018

Empatia a emocionálna inteligencia na pracovisku

Kurz sa zaoberá sociálnymi a emocionálnymi zručnosťami, ktoré udržiavajú pozitívne vzťahy v práci. Zdôrazňuje základné a súvisiace zručnosti empatie a “emocionálnej inteligencie”, známej tiež ako EQ, ktorá sa týka zručností identifikácie a regulácie vlastných pocitov, ladenie do pocitov druhých a pochopenie ich perspektív a využitie týchto poznatkov na usmerňovanie nás ku konštruktívnym sociálnym interakciám.

Cieľom vzdelávania je podporiť informovanosť v oblasti zdravia v rámci organizácie a tým vplývať na všetky aspekty ovplyvňujúce  „dobrý manažment“ – t.j. empatických manažérov, efektívnejšiu tímovú prácu, riešenie problémov a „zotavenie z neúspechov“. Vzdelávanie ponúka praktické spôsoby, ako posilniť empatiu, dôveru a spoluprácu medzi tímami a konštruktívnejšie riešenie konfliktov – s osobitným dôrazom na to, ako môže sociálne inteligentné vedenie budovať kultúru spolupatričnosti a angažovanosti v organizácií.

Komu je kurz určený:

  • Vedúcim pracovníkom (riaditeľ/ka, personálny manažér, manažér kvality, vedúci úsekov),
  • Odborným pracovníkom sociálnych služieb (hlavná sestra, sociálny pracovník, hlavná opatrovateľka, …),
  • Pedagogickým pracovníkom vzdelávacích inštitúcií, stredných škôl a vysokých škôl sociálnej práce a ošetrovateľstva, ktorých cieľom je aj sprevádzanie študentov pri výkone ich odbornej praxe.

Počet hodín: 12 (2 dni)

Inštruktor vzdelávania volí vyučovacie stratégie, metódy a postupy tak, aby zahŕňali teoretické vedecky podložené informácie a skúsenostné učenie, za účelom rozvíjania kompetencií zamestnancov. Popri klasických formách prednášky, výklad, demonštrácia, inštruktáž, využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých postupov na ich upevňovanie. Podporuje „vzdelávanie na diaľku“ prostredníctvom e-learningu.