29. októbra 2019

Sprevádzanie umierajúcich v zariadeniach sociálnych služieb a v domácom prostredí

teologické, psychologické a opatrovateľské reflexie

Pozývame Vás na výnimočnú cestu životom aj smrťou. Sprevádzanie umierajúcich, ako aj stretnutie sa s otázkami vlastného bytia, či sprevádzania trúchliacich patrí k životu, aj keď sa tohto životného úseku bojíme.

Pokúsime sa spoločne zmeniť strach zo smrti na bázeň a láskavé stretnutie s neznámym anjelom.

Naučíme Vás ako láskyplným sprevádzaním, psychosociálnou podporou a pastorálnym prístupom odovzdávať chorému dôveru a podporu, že nie je sám.

Kurz sa skladá zo štyroch dvojdňových blokov, kde sa vyžaduje zostať na noc (ubytovanie v Akadémii).

Cieľová skupina:

sestra, zdrav. asistent/tka, opatrovateľ/ka, sanitárka, sociálny pracovník

Obsah kurzu:

 • úvahy
 • homílie
 • rozhovory
 • meditácie
 • kontemplácia
 • štúdium textov
 • praktické príklady

Viac info TU!

Cena kurzu za jeden blok 180€

Prihláška online alebo po vyžiadaní e-mialom.

Obsiahnuté témy:

Stretnutie s človekom

 • Vnímanie vlastnej osoby, vlastných skúseností a motívy pre výber povolania
 • Uvedomenie si predstavy a obrazu o človeku, otvorenosť pre dôstojnosť a hodnotu starého, chorého človeka, alebo človeka s telesným, alebo mentálnym postihnutím.
 • Kto som? Kto je človek? Čo môžem urobiť
  • Profesijno-etické dôsledky v sociálnej starostlivosti

Príprava na stretnutie človeka s Bohom

 • Význam a obsah sviatkov a slávností ako stretnutia s ľuďmi
 • Význam a príprava kresťanských slávností a sviatkov pre život ako výraz radosti a sprítomnenia Boha
 • Formy stretnutia
 • Náboženské a antropologické korene sviatkov a slávností
 • Prvky a výrazové formy sviatkov a slávností v pastorálnej starostlivosti o zomierajúceho človeka

Stretnutie s umierajúcim

 • Identifikácia zomierania ako šúčasť ľudského života
 • Vysvetlenie života a smrti z duchovného a mystického hľadiska
 • Hranice menia človeka
  • Identifikácia hraníc a otázok
  • Hraničné skúsenosti a otázky, ktoré sa pri tom vynárajú
  • Vyrovnávanie sa s hraničnými skúsenosťami

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť o zomierajúceho

 • zem, voda, oheň, vzduch

Rozhovory o živote

 • Čo rozprávame zomierajúcemu človeku o dianí za oknom jeho izby
 • Ako ho pripravujeme na rozlúčku s jeho najbližšími

Pravda na smrteľnom lôžku alebo milosrdná lož?

Zažívanie strachu

 • Identifikácia strachu v jeho rôznorodosti ako súčasť nášho života
 • Spoznanie a pochopenie príčin, pozadia a foriem prejavu strachu
 • Prekonávanie strachu a zvládnutie strachu
 • Na ceste vo viere
  • Identifikácia významu viery v živote človeka
  • Rozmanitosť viery
  • Modlitby – reč a jazyk viery

Život po živote – meditácia

Sprevádzanie blízkych osôb – nesmieme ich nechať smútiť samých

Dôvera a útočište

“Keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť zostáva s tebou, hovorí Hospodin ktorý sa zmilúva nad tebou” Izaiáš 54,10

 

Tešíme sa na Vás!