9. novembra 2018

Starostlivosť o ľudí s demenciou

Cieľom vzdelávania je rozvíjanie vedomostí a porozumenia, ktoré pomôže účastníkom kurzu pochopiť potreby ľudí s demenciou a ich rodín. Uvedomenie si psychosociálnych, fyzických a duchovných potrieb komplexnej osobnosti je kľúčom k riešeniu tohto problému.

Absolvovanie vzdelávania Starostlivosť o ľudí s demenciou, pomôže absolventom poskytnúť lepšiu podporu, zlepšiť blaho a dôstojnosť – ľudí s demenciou a zároveň sa naučia lepšie komunikovať a koordinovať starostlivosť o týchto klientov v ich rodinách.

 Kurz je určený pre:· Odborných pracovníkov sociálnych služieb (hlavná sestra, sociálny pracovník, hlavná opatrovateľka, …),·         Vedúcich pracovníkov zariadení,·         Absolventov vysokých škôl z odboru sociálna práca.

Počet hodín: 18 (3 dni) + e-learning

Absolventi získajú základné informácie o demencii z oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, pri práci s ľuďmi s demenciou alebo pri starostlivosti o príbuzného, priateľa alebo blížneho. Zároveň budú môcť diskutovať o svojich skúsenostiach s ostatnými študentmi a učiť sa z ich skúseností.

Inštruktor vzdelávania volí vyučovacie stratégie, metódy a postupy tak, aby zahŕňali teoretické vedecky podložené informácie a skúsenostné učenie, za účelom rozvíjania kompetencií zamestnancov. Popri klasických formách prednášky, výklad, demonštrácia, inštruktáž, využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých postupov na ich upevňovanie. Podporuje „vzdelávanie na diaľku“ prostredníctvom e-learningu.