29. novembra 2019

Termíny kurzov 2020

Vybrané kurzy sú akreditované MPSVR, obsahujú množstvo odborných textov, formulárov a vzorov dokumentov postupov v súlade s podmienkami kvality.

Kurz: MANAŽÉR KVALITY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 959 eur/ účastník

Dĺžka kurzu: 10 dní

Úvodné stretnutie kurzu:

Miesto  Termín
Holíč 11. – 13. 03. 2020
Prešov – Úrad PSK 24. – 26. 03. 2020
Bratislava 12. – 14. 05. 2020

Viac informácií o kurze…

Kurz: ADMINISTRÁCIA A RIADENÁ DOKUMENTÁCIA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Dĺžka kurzu: 2 dni

Miesto Termín
Bratislava 03. – 04. 02. 2020
Prešov – Úrad PSK 10. – 11. 02. 2020  24. – 25. 02. 2020
Holíč 22. – 23. 04. 2020
Košice 12. – 13. 10. 2020
Nitra 09. – 10. 11. 2020

Viac informácií o kurze…

Kurz: RIADENIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH – MANAŽÉR RIZÍK

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Dĺžka kurzu: 2 dni

Miesto  Termín
Bratislava 03. – 04. 03. 2020
Prešov – Úrad PSK 17. – 18. 03. 2020
Holíč 19. – 20. 05. 2020
Košice 26. – 27. 10. 2020
Nitra 23. – 24. 11. 2020

Viac informácií o kurze…

Kurz: INTERNÝ AUDÍTOR SO ZAMERANÍM NA SOCIÁLNE SLUŽBY

Lektorka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Dĺžka kurzu: 2 dni

Miesto  Termín
Rožňava 20. – 21. 02. 2020
Topoľčany /Olichov 04. – 05. 03. 2020
Bratislava 28. – 29. 09. 2020

Kurz: EXTERNÝ AUDÍTOR SO ZAMERANÍM NA SOCIÁLNE SLUŽBY

Lektorka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Dĺžka kurzu: 2 dni

Miesto  Termín
Holíč 26. – 27. 03. 2020
Košice 27. – 28. 04. 2020
Topoľčany /Olichov 04. – 05. 05. 2020
Bratislava 19. – 20. 10. 2020

NOVINKA: KURZ SPREVÁDZANIA UMIERAJÚCICH

Lektorka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 180 eur/ účastník/ 1 blok

Dĺžka kurzu: 4×2 dni 

Úvodné stretnutie kurzu:

Miesto  Termín
Holíč 02. – 03. 03. 2020
Trebišov 07. – 08. 04. 2020
Bratislava 24. – 25. 09. 2020

Viac informácií o kurze…

Kurz: INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Lektorka: PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Dĺžka kurzu: 10 dní

Miesto  Blok Termín
Trebišov I. 28. 01. – 30. 01. 2020
  II. 18. 02. – 20. 02. 2020
  III. 24. 03. – 26. 03. 2020
Martin/ Trenčín I. 31. 03. – 02. 04. 2020
  II. 05. 05. – 07. 05. 2020
  III. 26. 05. – 29. 05. 2020
Holíč I. 13. 10. – 15. 10. 2020
  II. 24. 11. – 26. 11. 2020
  III. 08. 12. – 11. 12. 2020

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: INŠTRUKTOR ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

Lektorka: PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Dĺžka kurzu: 12 dní

Miesto  Blok Termín
Holíč I. 11. 02. – 13. 02. 2020
  II. 17. 03 – 19. 03. 2020
  III. 28. 04. – 30. 04. 2020
  IV. 12. 05. – 14. 05. 2020
Východné Slovensko I. 21. 04. – 23. 04. 2020
  II. 02. 06. – 04. 06. 2020
  III. 16. 06. – 18. 06. 2020
  IV. 30. 06. – 02. 07. 2020
Bratislava I. 08. 09. – 10. 09. 2020
  II. 29. 09. – 01. 10. 2020
  III. 27. 10. – 29. 10. 2020
  IV. 10. 11. – 12.11. 2020

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: STAROSTLIVOSŤ O AGRESÍVNEHO KLIENTA

Lektorka: PhDr. Martina Pavlová, PhD., 0918 654 486

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 130 eur/ účastník

Termín: na požiadanie

Viac informácií o kurze.

 

Kurzy si je možné objednať aj do zariadenia, cena je potom tvorená individuálne dohodou.

Online objednávka kurzov na našej stránke

Ak potrebujete použiť objednávku vašej organizácie, pošlite nám ju naskenovanú na e-mail: sekretariat@avvss.sk