15. októbra 2018

Termíny kurzov

Aktualizované dňa: 7.10.2019

Vybrané kurzy sú akreditované MPSVR, obsahujú množstvo odborných textov, formulárov a vzorov dokumentov postupov v súlade s podmienkami kvality.

NOVINKA: Kurz sprevádzania zomierajúcich

Lektorka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 180 eur/ účastník/ 1 blok

Začiatok kurzu Blok Miesto
10. – 11.12.2019 I. blok Holíč
podľa dohody II. blok
podľa dohody III. blok
podľa dohody IV. blok

Viac informácií o kurze.
 

Kurz: MANAŽÉR KVALITY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 650 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok Miesto
2. – 4.12.2019 I. blok Holíč
podľa dohody II. blok
podľa dohody III. blok

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: ADMINISTRÁCIA A RIADENÁ DOKUMENTÁCIA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Miesto
24. – 25. 10. 2019 Trebišov

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: RIADENIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH – MANAŽÉR RIZÍK

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Miesto
27. – 28. 11. 2019 Trebišov
26. – 27. 11. 2019 Bratislava

Viac informácií o kurze.
 

Kurz: INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Lektorka: PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok Miesto
8. – 10.10.2019 I. blok Martin
podľa dohody II. blok
podľa dohody III. blok
29. – 31.10.2019  I. blok Holíč
podľa dohody II. blok
podľa dohody III. blok

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: INŠTRUKTOR ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

Lektorka: PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

 

Blok Začiatok kurzu Miesto
I. blok 1.10.2019 Zakamenné

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: INTERNÝ AUDÍTOR SO ZAMERANÍM NA SOCIÁLNE SLUŽBY

Lektorka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 180 eur/ účastník

Začiatok kurzu Miesto
18. – 19.11.2019 Holíč

 

Kurz: STAROSTLIVOSŤ O AGRESÍVNEHO KLIENTA

Lektorka: PhDr. Martina Pavlová, PhD., 0918 654 486

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 130 eur/ účastník

Termín: na požiadanie

Viac informácií o kurze.

 

Kurzy si je možné objednať aj do zariadenia, cena je potom tvorená individuálne dohodou.

Online objednávka kurzov na našej stránke

Ak potrebujete použiť objednávku vašej organizácie, pošlite nám ju naskenovanú na e-mail: sekretariat@avvss.sk