15. októbra 2018

Termíny kurzov

Aktualizované dňa: 7.10.2019

Vybrané kurzy sú akreditované MPSVR, obsahujú množstvo odborných textov, formulárov a vzorov dokumentov postupov v súlade s podmienkami kvality.

Kurz: MANAŽÉR KVALITY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 650 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok Miesto
2. – 4.12.2019 I. blok Holíč
podľa dohody II. blok
podľa dohody III. blok

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: ADMINISTRÁCIA A RIADENÁ DOKUMENTÁCIA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Miesto
7. – 8. 11. 2019 Prešov
21. – 22. 11. 2019 Bratislava

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: RIADENIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH – MANAŽÉR RIZÍK

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Miesto
5. – 6. 11. 2019 Košice
14. – 15. 11. 2019 Prešov
26. – 27. 11. 2019 Bratislava

 

Kurz: INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Lektorka: PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok Miesto
8. – 10.10.2019 I. blok Martin
podľa dohody II. blok
podľa dohody III. blok
29. – 31.10.2019  I. blok Holíč
podľa dohody II. blok
podľa dohody III. blok

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: INŠTRUKTOR ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

Lektorka: PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Blok Začiatok kurzu Miesto
I. blok 1.10.2019 Zakamenné
I. blok 28.10.2019 Holíč

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: STAROSTLIVOSŤ O AGRESÍVNEHO KLIENTA

Lektorka: PhDr. Martina Pavlová, PhD., 0918 654 486

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 130 eur/ účastník

Termín: na požiadanie

Viac informácií o kurze.

 

Kurzy si je možné objednať aj do zariadenia, cena je potom tvorená individuálne dohodou.

Online objednávka kurzov na našej stránke

Ak potrebujete použiť objednávku vašej organizácie, pošlite nám ju naskenovanú na e-mail: sekretariat@avvss.sk