15. októbra 2018

Termíny kurzov

Vybrané kurzy sú akreditované MPSVR, obsahujú množstvo odborných textov, formulárov a vzorov dokumentov postupov v súlade s podmienkami kvality.

Kurz: MANAŽÉR KVALITY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 650 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok kurzu Miesto
24. – 26. 4. 2019 I. blok VIA Lux – Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, Andraščíková 2, 040 17 Košice – Barca
6. – 7. 5.2019 II. blok
5. – 7. 6. 2019 III. blok + skúška
16. – 18.4.2019 I. blok AVVSS, Bernolákova 4, Holíč
27. – 29.5.2019 II. blok
17. – 19.6.2019 III. blok + skúška

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: ADMINISTRÁCIA A RIADENÁ DOKUMENTÁCIA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok kurzu Miesto
22. – 23.5.2019 I. blok AVVSS, Bernolákova 4, Holíč
27. – 28. 5. 2019 I. blok Žilina
30. – 31. 5. 2019 I. blok OÚ Janova Lehota
10. – 11. 9. 2019 I. blok Košice

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: RIADENIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH – MANAŽÉR RIZÍK

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok kurzu Miesto
29. – 30. 4. 2019 I. blok Jar Života n. o., Fučíková, Giraltovce
3. – 4. 6. 2019 I. blok OÚ Janova Lehota
5. – 6. 6. 2019 I. blok Žilina – Letokruhy
11. – 12. 6. 2019 I. blok AVVSS, Bernolákova 4, Holíč
3. – 4. 10. 2019 I. blok Košice

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Lektori:

PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok kurzu Miesto
24. – 26.  4. 2019 I. blok Bratislava

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: INŠTRUKTOR ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

Lektori:

PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Blok Začiatok kurzu Miesto
1. Zahájenie kurzu: 8.4.2019 Mlynarovičova 23, Bratislava
2. E-learningová forma štúdia: 8.4 – 19.5.2019 e-learning
3. 1. blok prezenčnej formy: 8.-12.4.2019 Mlynarovičova 23, Bratislava
2. blok prezenčnej formy: 20.-24.5.2019
4 Záverečná skúška: 20.6.2019

Viac informácií o kurze.

 

Kurzy si je možné objednať aj do zariadenia, cena je potom tvorená individuálne dohodou.

Online objednávka kurzov na našej stránke

Ak potrebujete použiť objednávku vašej organizácie, pošlite nám ju naskenovanú na e-mail: sekretariat@avvss.sk