15. októbra 2018

Termíny kurzov

Vybrané kurzy sú akreditované MPSVR, obsahujú množstvo odborných textov, formulárov a vzorov dokumentov postupov v súlade s podmienkami kvality.

Kurz: MANAŽÉR KVALITY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 650 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok Miesto
9. – 11. 9. 2019 I. blok Bratislava
29. – 31. 10. 2019 II blok
11. – 13. 11. 2019 III. blok
16. – 18. 9. 2019 I. blok AVVSS, Bernolákova 4, Holíč
21. – 23. 10. 2019 II blok
18. – 20. 11. 2019 III. blok
18. – 20. 9. 2019 I. blok Prešov
30. 9. – 2. 10. 2019 II blok
29. – 31. 10. 2019 III. blok

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: ADMINISTRÁCIA A RIADENÁ DOKUMENTÁCIA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Miesto
8. – 9. 10. 2019 AVVSS, Bernolákova 4, Holíč
24. – 25. 10. 2019 Košice
7. – 8. 11. 2019 Prešov
21. – 22. 11. 2019 Bratislava

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: RIADENIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH – MANAŽÉR RIZÍK

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Miesto
23. – 24. 9. 2019 Senior Active, Hriňová
15. – 16. 10. 2019 AVVSS, Holíč
5. – 6. 11. 2019 Košice
14. – 15. 11. 2019 Prešov
26. – 27. 11. 2019 Bratislava

 

Kurz: INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Lektorka: PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok Miesto
21. – 23. 5. 2019  I. blok DSS Regina, Kráľovce
10. – 12. 9. 2019  II. blok
23. – 25. 9. 2019  III. blok
19. – 20. 9. 2019  I. blok Martin
8. – 10. 10. 2019  II. blok
29. – 31. 10. 2019   III. blok
5. – 6. 11. 2019  IV. blok 

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: INŠTRUKTOR ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

Lektorka: PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Blok Začiatok kurzu Miesto
I. blok Jeseň 2019  

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: STAROSTLIVOSŤ O AGRESÍVNEHO KLIENTA

Lektorka: PhDr. Martina Pavlová, PhD., 0918 654 486

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 130 eur/ účastník

Začiatok kurzu Miesto
24. – 27. 6. 2019 DSS Lidwina, Strážske

Viac informácií o kurze.

 

Kurzy si je možné objednať aj do zariadenia, cena je potom tvorená individuálne dohodou.

Online objednávka kurzov na našej stránke

Ak potrebujete použiť objednávku vašej organizácie, pošlite nám ju naskenovanú na e-mail: sekretariat@avvss.sk