15. októbra 2018

Termíny kurzov

Vybrané kurzy sú akreditované MPSVR, obsahujú množstvo odborných textov, formulárov a vzorov dokumentov postupov v súlade s podmienkami kvality.

Kurz: MANAŽÉR KVALITY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 650 eur/ účastník

  Začiatok kurzu Blok kurzu Miesto
1 29.-31.1.2019 I. blok ZSS NÁDEJ, Janova Lehota č.71, Janova Lehota
11.-14.3.2019 II. blok
26. – 28.3.2019 III. blok + skúška
2 2.-4.4.2019 I. blok GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
6.-7.5.2019 II. blok
21.5-24.5.2019 III. blok + skúška
3 16. – 18.4.2019 I. blok AVVSS, Bernolákova 4, Holíč
27. – 29.5.2019 II. blok
18. – 20.6.2019 III. blok + skúška

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: ADMINISTRÁCIA A RIADENÁ DOKUMENTÁCIA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok kurzu Miesto
4. – 5.3.2019 I. blok Rožňava (miesto upresníme)
14. – 15.3.2019 I. blok CSS Demy Trenčín
26. – 27.3.2019 I. blok AVVSS, Bernolákova 4, Holíč
23. – 24.4.2019 I. blok ZSS Nádej Janova Lehota
29. – 30.4.2019 I. blok DS Lamač, Na Barine 5, Bratislava
22. – 23.5.2019 I. blok AVVSS, Bernolákova 4, Holíč

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: RIADENIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok kurzu Miesto
13. – 14.2.2019 I. blok Domov jesene života, Hanulova 7/A, Bratislava
19. – 20.2.2019 I. blok ZSS Kamilka , Maňa
21. – 22.3.2019 I. blok AVVSS, Bernolákova 4, Holíč
29.-30.4.2019 I. blok CSS Demy Trenčín
22. – 23.5.2019 I. blok ZSS Nádej Janova Lehota
6. – 7.6.2019 I. blok DS Jar Života n. o.,  Fučíkova 368 , Giraltovce

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Lektori:

PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok kurzu Miesto
18.-22.2.2019  I. blok DSS a ZPS, Štefánikova 1377/77, Senica
25.-29.3.2019 II. blok DSS a ZPS, Štefánikova 1377/77, Senica
19. – 21. 2. 2019  I. blok Nový domov n. o., Komenského 36,  Želiezovce
19. – 21.3.2019 I. blok Centrum seniorov, Osviečimská 3, Trenčín
24. – 26.  4. 2019 I. blok Bratislava

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: INŠTRUKTOR ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

Lektori:

PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Blok: Začiatok kurzu: Miesto:
1. Zahájenie kurzu: 8.4.2019 Mlynarovičova 23, Bratislava
2. E-learningová forma štúdia: 8.4 – 19.5.2019 e-learning
3. 1. blok prezenčnej formy: 8.-12.4.2019 Mlynarovičova 23, Bratislava
2. blok prezenčnej formy: 20.-24.5.2019
4 Záverečná skúška: 20.6.2019

Viac informácií o kurze.

 

Kurzy si je možné objednať aj do zariadenia, cena je potom tvorená individuálne dohodou.

Online objednávka kurzov na našej stránke

Ak potrebujete použiť objednávku vašej organizácie, pošlite nám ju naskenovanú na e-mail: sekretariat@avvss.sk