15. októbra 2018

Termíny kurzov

Vybrané kurzy sú akreditované MPSVR, obsahujú množstvo odborných textov, formulárov a vzorov dokumentov postupov v súlade s podmienkami kvality.

Kurz: MANAŽÉR KVALITY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 650 eur/ účastník

9. – 11.9.2019 I. blok
29. – 31.10.2019 II blok
11. – 13.11.2019 III. blok
Bratislava
16. – 18.9.2019 I. blok
21. – 23.10.2019 II blok
18. – 20.11.2019 III. blok
AVVSS, Bernolákova 4, Holíč
18. – 20.9.2019 I. blok
30.9. – 2.10.2019 II blok
29. – 31.10.2019 III. blok
Prešov

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: ADMINISTRÁCIA A RIADENÁ DOKUMENTÁCIA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Miesto
30. – 31. 5. 2019 OÚ Janova Lehota
24. – 25. 6. 2019 CSS Studienka, Novoť

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: RIADENIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH – MANAŽÉR RIZÍK

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Začiatok kurzu Miesto
3. – 4. 6. 2019 OÚ Janova Lehota
6. – 7. 6. 2019 CSS Letokruhy, Žilina
11. – 12. 6. 2019 AVVSS, Bernolákova 4, Holíč

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Lektori:

PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Začiatok kurzu Blok kurzu Miesto
18. – 20.6.2019 I. blok Martin

Viac informácií o kurze.

 

Kurz: INŠTRUKTOR ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

Lektori:

PhDr. Mária Znášiková, 0905 529 869     

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 285 eur/ účastník

Blok Začiatok kurzu Miesto
1. Jeseň 2019

Viac informácií o kurze.

 

Kurzy si je možné objednať aj do zariadenia, cena je potom tvorená individuálne dohodou.

Online objednávka kurzov na našej stránke

Ak potrebujete použiť objednávku vašej organizácie, pošlite nám ju naskenovanú na e-mail: sekretariat@avvss.sk