9. októbra 2018

Kontakt

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
The Academy for Education and Social Research

Adresa: Bernolákova 4, 908 51  Holíč, Slovensko
IČO: 51216477
DIČ: 2120639246

Sekretariát
Tel. č. : +421 34 774 9610
Mobil: +421 948 345 158
e-mail: sekretariat@avvss.sk

Predsedníčka
JUDr. Ľudmila Švrčková
Mobil: +421 903 202 932

Podpredsedníčka
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA
Mobil: +421 905 543 245

Public relations manager
Bc. Maroš Kovaľ
Mobil: +421 915 064 445