Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
The Academy for Education and Research in Social Services

Adresa: Hviezdoslavova č. 1828/1, 908 41 Šaštín Stráže
IČO: 51216477
DIČ: 2120639246

Sekretariát

Tel. č. : +421 34 774 9610
Mobil: +421 948 345 158
e-mail: sekretariat@avvss.sk

 

Predsedníčka
Ing. Oľga Hlaveková MBA

Podpredsedníčka
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, MBA
Mobil: +421 905 543 245

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Zaručená kvalita

Margita Borová
Margita Borová
21 Jún 2023
Som absolventkou kurzu Manažéra kvality a touto cestou chcem ešte raz srdečne poďakovať za vynikajúci a odborný prístup lektorov akadémie. Vrelo odporúčam.
jana horecká
jana horecká
22 Február 2023
Absolvovala som kurz inštruktor sociálnej rehabilitácie. Som veľmi spokojná, bol veľmi milý prístup, výborná pani lektorka a všetko prebehlo veľmi dobre, po odbornej stránke aj po technickej stránke, nakoľko bol kurz online. Môžem agentúru vrelo doporučiť.
Milada Florianova
Milada Florianova
23 Január 2023
V decembri sme absolvovali kurz manažéra kvality v sociálnych službách. V prvom rade gratulujeme spoločnosti „Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách“ za výborný výber lektorky. Veľmi nás potešilo, že lektorka, ktorú ste vybrali je z praxe. Jednotlivé semináre boli zaujímavé a inšpirujúce. Počas kurzu nám bolo sprostredkovaných množstvo príkladov z praxe. Chceme poďakovať pani doktorke Floriansovej za obohacujúci kurz a jej vysoko profesionálny prístup.
Anna Krivulčíková
Anna Krivulčíková
28 December 2022
Absolvovala som kurz manažéra kvality v sociálnych službách. Nakoľko som sa sociálnej práci a sociálnym službám donedávna venovala len na dobrovoľníckej úrovni tento kurz ma odborne previedol kvalitou v sociálnych službách. Veľmi oceňujem pozitívny a podporný prístup zo strany školiteteľky - pani Mirky Floriansovej, ako aj jej teoretické informácie prelínané príkladmi z praxe, vďaka ktorým mám predstavu o tom, ako má vyzerať kvalita v sociálnych službách. Ďakujem za každý jeden deň kurzu a nádej, že raz aj ja môžem svoju prácu vykonávať kvalitne. Ďakujem aj za možnosť spoznať prostredníctvom kurzu osobu s veľkým srdcom. ĎAKUJEM a môžem len odporúčať.
Zuzka Ondriašová
Zuzka Ondriašová
27 December 2022
Absolvovala som kurz manažéra kvality, veľmi pekne ďakujem PaedDr. Miroslave Floriansovej, MPH, MBA za profesionalitu, odborné vedenie a praktické skúsenosti. Veľmi mi to pomôže v ďalšej praxi. Oceňujem možnosť on line vzdelávania a rada by som ho využili aj v budúcnosti, ako aj možnosť zúčastniť sa ďalších kurzov.
Denisa Šoltésová
Denisa Šoltésová
7 December 2022
Som absolventkou kurzu Manažér kvality v sociálnych službách. Tento kurz chcem veľmi oceniť - a to tak z hľadiska adresnosti, ako aj vzhľadom na prístup lektoriek a obsah vzdelávania. Informácie boli hutné a presné, nič nemôžem označiť za zbytočné či nedôležité. Lektorky boli ústretové, výklad veľmi zrozumiteľný a zároveň vysoko odborný s množstvom praktických príkladov a možnosťou aplikácie vo vlastnej praxi. Zároveň chcem vyzdvihnúť profesionálny prístup k celému "manažmentu kurzu" :), zrejmú vysokú erudíciu lektoriek, ale aj ľudský prístup a skutočný záujem, aby si frekventanti odnášali nielen mnoho vedomostí, ale zároveň aby pocítili odbornú a ľudskú podporu. Obsah vzdelávania bol trefný, úplne v súlade s predmetom kurzu a s mojimi očakávaniami. Oceňujem aj možnosť dištančnej formy - tá isto zvýšila dostupnosť vzdelania. Ďakujem za všetko!
Anna Menkynová
Anna Menkynová
11 November 2022
Absolvovala som vzdelávanie na Manažéra kvality a keďže som nahlásená na ďalšie 2, potvrdzuje to kvalitu a vysokú úroveň vzdelávania. Som rada, že počas vzdelávania nie sme "zacyklení" v jednom názore, ale že prebieha diskusia a vieme si navzájom pomôcť, samozrejme, pod dohľadom, ktorý nás necháva, aby sme na riešenie problémov prišli sami.
Ivana Chovancova
Ivana Chovancova
17 August 2022
Absolvovala som kurz manažéra kvality a môžem povedať, že tento kurz ma odborne previedol kvalitou v sociálnych službách a dal mi cenné informácie a praktické rady pri implementovaní kvality do praxe. Ďakujem.
Jozef Komlosi
Jozef Komlosi
16 August 2022
Pre kurz manažéra kvality som sa rozhodol na základe odporúčania môjho známeho, ktorý dlhé roky pôsobí v sociálnej oblasti. Najprv som mu povedal, no jasné, ďalší kurz plný teórie, ako by sa malo... Bol som však veľmi milo prekvapený priateľským tónom, akým tu pristupujú k účastníkom a vysoká odborná pripravenosť školiteľov. Nenadobudol som tu len teoretické vedomosti potrebné pre manažérsku prácu, ale aj praktické zručnosti zvládať každodenné výzvy tak na pracovisku, ako i v bežnom živote. Kurz má výnimočný potenciál otvoriť oči, že aj v našich zemepisných šírkach sa dá skutočne efektívne pracovať a meniť veci okolo seba k lepšiemu. Nech sú to malé zmeny, alebo aj veľké. Treba si hlavne veriť a hľadať cesty k druhým. Veď napokon skúste to sami, nech je nás viac 🙂
Monika Csörgő
Monika Csörgő
15 August 2022
Ďakujem za vysoko profesionálny a ľudský prístup pani doktorky Floriansovej našej lektorke na kurze Manažér kvality a pani doktorky Kovaľovej. Kurz bol na vysokej úrovni s dôkladným odborným vysvetlením a príkladmi z praxe. Môžem len odporúčať!