9. októbra 2018

Kontakt

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
The Academy for Education and Social Research

Adresa: Bernolákova 4, 908 51  Holíč, Slovensko
IČO: 51216477
DIČ: 2120639246

Sekretariát
Tel. č. : +421 34 774 9610
Mobil: +421 948 345 158
e-mail: sekretariat@avvss.sk

Predsedníčka
JUDr. Ľudmila Švrčková
Mobil: +421 903 202 932

Podpredsedníčka
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA
Mobil: +421 905 543 245

Public relations manager
PhDr. Peter Senko, MBA
Mobil: +421 904 977 933
e-mail: pr@avvss.sk

 

WEB: https://www.avvss.sk
Facebook: https://www.facebook.com/avvss.sk