Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Profesijné vzdelávanie

MBA

Najbližšie otvárame 09. 10. 2020
1384

Počet úspešných absolventov

COVID-19

Aktuálne informácie
Komplexné akreditované vzdelávanie

Kurzy

Harmonogram kurzov na rok 2020

O nás

Reagujeme na aktuálne potreby a požiadavky aplikačnej praxe

AKADÉMIA na cestách

Najbližšie otvárame:

01. 12. 2020 Inštruktor sociálnej rehabilitácie

08. 12. 2020 Inštruktor rozvoja pracovných zručností

január MBA – Riadenie sociálnych služieb

január MBA – Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách

Newsletter
Chcete sa dozvedieť o novinkách ako prví? Odoberajte náš newsletter.

Aktuality

  • Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ. Už niekoľko mesiacov nás naše partnerské organizácie upozorňujú, že k nim prichádzajú ponuky na implementáciu podmienok kvality s procesným prístupom, ako aj na samotný predaj softvéru, ktorý obsahuje dokumentačný systém s opatrovateľským modelom prof. Moniky

  • Požiadavky zákonov rastú. Rastú aj požiadavky klientov sociálnych služieb a ich rodín a tým pádom aj požiadavky vašich zriaďovateľov a rôznych kontrol. Viete že vás ako poskytovateľa sociálnych služieb môže kontrolovať vyše 10 inštitúcií ale metodicky vám nemá povinnosť pomáhať žiadna z nich? Spolu s tým

  • Výmenný pobyt na  UGB Akademie (Nemecko) UGB (Unabhängige Gesundheitsberatung – nezávislé poradenstvo zdravia) V dňoch 17.-20. októbra 2019 navštívili zástupcovia Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči a to Ing. Dominika Chalupová a Bc. Maroš Kovaľ spolu s riaditeľkou Domova seniorov Lamač, PaedDr.

AVVSS Zaručená kvalita

Naše činností

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách je rozdelená do troch inštitútov

Realizuje vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania, ktorými môžu získať pracovníci sociálnych služieb alebo sociálnej práce čiastočnú kvalifikáciu, úplnú kvalifikáciu alebo si doplniť, obnoviť, rozšíriť či prehĺbiť kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní.

Vzdelávanie v ošetrovateľskom a v opatrovateľskom procese. Tvorba metodických a študijných materiálov pre tieto odborné procesy.

Organizujeme vlastné nielen výskumné aktivity, ale aj národné a medzinárodne konferencie zamerané na workshopy, teambuildingové stretnutia, konferencie a stáže.

Naši partneri

Kontaktný formulár