Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

Kto varí pre starých ľudí, vie, akou ťažkou témou môže byť jedlo

Výmenný pobyt na  UGB Akademie (Nemecko)

UGB (Unabhängige Gesundheitsberatung – nezávislé poradenstvo zdravia)

V dňoch 17.-20. októbra 2019 navštívili zástupcovia Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči a to Ing. Dominika Chalupová a Bc. Maroš Kovaľ spolu s riaditeľkou Domova seniorov Lamač, PaedDr. Miroslavou Floriansovou partnerskú organizáciu UGB Akademie (Nemecko). V nádhernom prostredí prírody obklopenej pralesom strávili s ďalšími účastníkmi tri vzdelávacie dni nielen pri teoretických prednáškach, ale aj v praktickej príprave stravy pre seniorov, ktorí trpia demenciou.

[…]

CARESEE

Caresee je slovenský dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické, metodické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch.

 

[…]

IV. Maratón sociálnej rehabilitácie, na tému Médiá, spojený s Konferenciou o kvalite, sa koná 12. – 13. 9. 2019 v Holíči

Milí kolegovia v oblasti sociálnych služieb, srdečne Vás pozývame na Maratón sociálnej rehabilitácie IV. s hlavnou témou MÉDIÁ, spojený s Konferenciou o kvalite, ktorý bude 12. – 13. septembra 2019 v Holíči.   12. 9. 2019 – Médiá Médiá sú dobrým sluhom, ale môžu byť aj zlým pánom. Naučte sa plávať v týchto vodách, využite Prečítať viac o IV. Maratón sociálnej rehabilitácie, na tému Médiá, spojený s Konferenciou o kvalite, sa koná 12. – 13. 9. 2019 v Holíči[…]

II. vedecké sympózium prof. Moniky Krohwinkel na tému: Podporujúci proces aktívneho ošetrovania a opatrovania – šanca pre profesionalizáciu, 26.-27.9.2019, Žilina

Dovoľte nám pozvať Vás na jediné výnimočné stretnutie s  pani profesorkou Monikou Krohwinkel na Slovensku, ktorej teoretickopraktický ošetrovateľsko/opatrovateľský model sa využíva v tisíckach zariadení sociálnych služieb   najmä v  Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Luxembursku, Belgicku,  Holandsku a v ďalších krajinách.

Obsah sympózia pripravila naša hosťka nielen pre vedeckých a akademických pracovníkov, ale aj pre samotných poskytovateľov a odborníkov    z ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.

Vítaní ste všetci, ktorí už pracujete podľa jej modelu, ale aj tí, ktorí hľadáte pre svoje zariadenie moderný a štruktúrovaný model ošetrovania a opatrovania, ktorý zodpovedá aj požiadavkám zákona o sociálnych službách a podmienkam kvality na Slovensku.

[…]

Tričko ku kampani “Len srdce nestačí!”

Podporme túto iniciatívu nosením symbolického trička. Máte možnosť si vybrať z dvoch vzorov.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNAŤ TRIČKO

Iniciatíva za profesionálne a kvalitné služby s názvom ,,Len srdce nestačí!” chce zabojovať za:

 Dostatočné financovanie verejných aj neverejných sociálnych služieb.

  1. Metodickú podporu a právnu ochranu riadiacim pracovníkom, ktorí nesú 24-hodinovú zodpovednosť.
  2. Stabilitu personálu na všetkých úrovniach.
  3. Zvýšenie sociálneho statusu zamestnancov v občianskom povedomí.
  4. Zabezpečenie takého vzdelávania personálu, ktoré zvýši profesionalitu v riadiacich, ako aj v odborných činnostiach.
  5. Vytváranie bezpečného a kvalitného pracovného prostredia.
  6. Nový zákon o sociálnych službách.

Nenechajme odísť tých, ktorí pracujú v sociálnych službách dobre a so srdcom.

[…]

Vyhlásenie občianskej iniciatívy „Len srdce nestačí“

Vážení kolegovia a priatelia sociálnych služieb.

Dnešným dňom sme vyhlásili občiansku iniciatívu „Len srdce nestačí“. Chceme ňou poukázať na dlhodobo neriešené problémy, ktoré ohrozujú nielen prijímateľov sociálnych služieb, ale aj samotných pracovníkov. Odmietame preberať trestnoprávnu zodpovednosť za systémové chyby v legislatíve a pseudoexpertné rozhodnutia. Nedokážeme už niesť bremeno fyzickej a psychickej pracovnej záťaže bez ujmy na našom vlastnom zdraví.

Musíme to riešiť.

 

Podporte túto iniciatívu nosením symbolického trička počas obdobia,  v ktorom zodpovední politici spolu s nami budú hľadať riešenia.

PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA
prezidentka AOPSS

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačný leták k iniciatíve Len srdce nestačí (PDF)

[…]

Workshopy zamerané na štandardy kvality pre sociálne služby a tvorbu komunitných plánov pre obce sa konajú 29. – 30. 1. 2019 v Holíči

Viete že?
• September 2019, keď začnú chodiť hodnotitelia kvality sociálnych služieb sa blíži?
• Máte už zadefinované opatrenia, na plnenie štandardov kvality?
• Obec má zákonnú povinnosť vypracovať Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb?
• Kvalitný komunitný plán je dokonalým základom na poskytovanie sociálneho poradenstva vašim klientom?
• Vďaka kvalitnému komunitnému plánu môžete výrazne podporiť celkový rozvoj vašej obce?

Príďte sa dozvedieť viac na workshop v našom príjemnom prostredí, pri šálke kvalitnej kávy!

[…]