Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Profesijné vzdelávanie

MBA

Najbližšie otvárame 09. 10. 2020
1384

Počet úspešných absolventov

Komplexné akreditované vzdelávanie

Kurzy

Harmonogram kurzov na rok 2020

O nás

Reagujeme na aktuálne potreby a požiadavky aplikačnej praxe

AKADÉMIA na cestách

Najbližšie otvárame:

18. 09. 2020 Manažment a práca v tíme

22. 09. 2020 Inštruktor sociálnej rehabilitácie

29. 09. 2020 Inštruktor rozvoja pracovných zručností

30. 09. 2020 Manažér kvality v sociálnych službách

02. 10. 2020 Sebariadenie

09. 10. 2020 MBA – Riadenie sociálnych služieb

09. 10. 2020 MBA – Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách

14. 10. 2020 Riadenie rizík v sociálnych službách – manažér rizík

Newsletter
Chcete sa dozvedieť o novinkách ako prví? Odoberajte náš newsletter.

Aktuality

  • Požiadavky zákonov rastú. Rastú aj požiadavky klientov sociálnych služieb a ich rodín a tým pádom aj požiadavky vašich zriaďovateľov a rôznych kontrol. Viete že vás ako poskytovateľa sociálnych služieb môže kontrolovať vyše 10 inštitúcií ale metodicky vám nemá povinnosť pomáhať žiadna z nich? Spolu s tým

  • Výmenný pobyt na  UGB Akademie (Nemecko) UGB (Unabhängige Gesundheitsberatung – nezávislé poradenstvo zdravia) V dňoch 17.-20. októbra 2019 navštívili zástupcovia Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči a to Ing. Dominika Chalupová a Bc. Maroš Kovaľ spolu s riaditeľkou Domova seniorov Lamač, PaedDr.

  • Caresee je slovenský dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické, metodické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch. Viac o caresee Spoločnosť CareSee s.r.o. vznikla združením expertov z oblasti kvality sociálnych služieb

AVVSS Zaručená kvalita

Naše činností

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách je rozdelená do troch inštitútov

Realizuje vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania, ktorými môžu získať pracovníci sociálnych služieb alebo sociálnej práce čiastočnú kvalifikáciu, úplnú kvalifikáciu alebo si doplniť, obnoviť, rozšíriť či prehĺbiť kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní.

Vzdelávanie v ošetrovateľskom a v opatrovateľskom procese. Tvorba metodických a študijných materiálov pre tieto odborné procesy.

Organizujeme vlastné nielen výskumné aktivity, ale aj národné a medzinárodne konferencie zamerané na workshopy, teambuildingové stretnutia, konferencie a stáže.

Naši partneri

Kontaktný formulár