Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Profesijné vzdelávanie

MBA

Najbližšie otvárame 21. mája 2021
1384

Počet úspešných absolventov

COVID-19

Aktuálne informácie
Komplexné akreditované vzdelávanie

Kurzy

Harmonogram kurzov na rok 2021

O nás

Reagujeme na aktuálne potreby a požiadavky aplikačnej praxe

AKADÉMIA na cestách

Najbližšie otvárame

21. – 22. máj MBA – Riadenie sociálnych služieb
21. – 22. máj MBA – Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách
19. – 20. máj Interný audítor so zameraním na sociálne služby
25. – 27. máj Manažér kvality v sociálnych službách I. Blok
26. – 27. máj Externý audítor so zameraním na sociálne služby
01. – 03. jún Inštruktor rozvoja pracovných zručností
02. – 03. jún Riadenie rizík v soc. službách – manažér rizík
29. – 30. jún Administrácia a riadená dokumentácia v soc. službách

Odber noviniek

Chcete sa dozvedieť o novinkách ako prví? Odoberajte náš newsletter.
AVVSS Zaručená kvalita

Naše činností

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách je rozdelená do troch inštitútov

Realizuje vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania, ktorými môžu získať pracovníci sociálnych služieb alebo sociálnej práce čiastočnú kvalifikáciu, úplnú kvalifikáciu alebo si doplniť, obnoviť, rozšíriť či prehĺbiť kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní.

Vzdelávanie v ošetrovateľskom a v opatrovateľskom procese. Tvorba metodických a študijných materiálov pre tieto odborné procesy.

Organizujeme vlastné nielen výskumné aktivity, ale aj národné a medzinárodne konferencie zamerané na workshopy, teambuildingové stretnutia, konferencie a stáže.

Naši partneri

Kontaktný formulár