Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Profesijné vzdelávanie

MBA

Najbližšie otvárame september 2022
1618

Počet úspešných absolventov

COVID-19

Aktuálne informácie
Komplexné akreditované vzdelávanie

Kurzy

Harmonogram kurzov na rok 2022

O nás

Reagujeme na aktuálne potreby a požiadavky aplikačnej praxe

AKADÉMIA na cestách

Najbližšie otvárame

15. júl 2022 MBA – Riadenie v sociálnych službách
15. júl 2022 MBA – Kontroling a poradenstvo v sociálnych službách

Odber noviniek

Chcete sa dozvedieť o novinkách ako prví? Odoberajte náš newsletter.

Zaručená kvalita

Peter Gürtler
Peter Gürtler
15. Apríl, 2022.
Overená
Obsah edukačných služieb je konkrétny, jasný a priamo prepojený na prax.
PhDr.Marta Zahuranova
PhDr.Marta Zahuranova
14. Apríl, 2022.
Overená
Absolvovala som dva kurzy (Inštruktor sociálnej rehabilitácie, Manažér kvality v sociálnych službách) prostredníctvom Akreditovaného vzdelávacieho centra AVVSS. Kurzy hodnotím veľmi pozitívne, materiály boli vždy spracované na vysokej úrovni, boli mi poskytnuté podrobné informácie, prehľadné spracované príkladmi, zrozumiteľné vysvetlenie. V súčasnosti pokračujem v MBA štúdiu „Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách“. Štruktúra prednášok ako sú napríklad „Manažment a práca v tíme , Sebariadenie a riadenie času“ obsahovala cenné informácie a pomocou prednášok som si ujasnila systém mojich hodnôt a životných postojov, ukázali mi možnosti sebarozvoja ale aj sebauplatnenia. Lektori sú úžasní, je cítiť, že sú to ľudia z praxe, ktorí majú veľké skúsenosti. Táto vysoká profesionalita lektorov, ich odborná erudícia ma presvedčili, že štúdium prostredníctvom Akreditovaného vzdelávacieho centra AVVSS bola pre mňa správna voľba. Ďakujem AVVSS.
Michaela Pogadlova
Michaela Pogadlova
13. Apríl, 2022.
Overená
Odporúčam pre odborných zamestnancov sociálnych služieb vzdelávanie v Akadémií vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.
Lydie Kunyová
Lydie Kunyová
12. Apríl, 2022.
Overená
Kurz mi dal rozšírený pohľad na manažment kvality. Poznatky určite aplikujem v praxi, ďakujem:)
Jaroslava Basova
Jaroslava Basova
20. December, 2021.
Overená
Ďakujeme vám veľmi pekne za školenie Manažér kvality. Získali sme cenné teoretické aj praktické skúsenosti, ktoré nám otvorili a sprehľadnili cestu kvality v poskytovaní sociálnych služieb.
Jozef Bukovy
Jozef Bukovy
20. November, 2021.
Overená
V rámci profesijného pôsobenia v sociálnej oblasti som absolvoval kurzy viacerých firiem. V AVVSS som našiel kurzy, ktoré nie sú len teoretickou prípravou zamestnancov ZSS, ale lektori poskytujú aj praktické príklady z reálnych situácií. Z tohto dôvodu som už niekoľko rokov absolventom väčšiny kurzov, ktoré poskytuje asociácia. Posledný rok som bol absolventom MBA akreditovaného štúdia „Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách“. Kvalita vzdelávania bola zabezpečená na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni. Lektori pôsobia v oblasti sociálnej práce a vedeli odkomunikovať aj prípadové štúdie z reálneho prostredia ZSS počas prednášky, ale veľa krát aj po nej. Podľa môjho názoru je potrebné, aby vzdelávanie a samovzdelávanie zamestnancov ZSS malo byť prioritou pre riaditeľov a zriaďovateľov. Zabezpečila by sa väčšia kvalita poskytovaných služieb pre PSS a spokojnosť zamestnancov v ZSS. Vzdelávanie otvára bránu k novým podnetom, možnostiam a vnímaniu života v ZSS. PS. Teším sa na nové akreditované kurzy a Ďakujem AVVSS
Roman Krbata
Roman Krbata
16. November, 2021.
Overená
Odporúčam pre odborných zamestnancov sociálnych služieb i ďalších záujemcov o profesijné vzdelávanie, zúčastniť sa odborného vzdelávania v akreditovaných študijných programoch na Akadémii vzdelávania a výskumu v sociálnych službách Holíč. Kvalita vzdelávania je zabezpečená vysoko profesionálnym vedením AVVSS a zároveň kvalitným kvalifikovaným lektorským zborom. Som absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu Master of Business Administration (MBA) „Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách“ na AVVSS Holíč. Zároveň som absolventom niekoľkých odborných vzdelávacích programov a kurzov v AVVSS Holíč (Manažér kvality v sociálnych službách, Inštruktor sociálnej rehabilitácie, Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách a ďalšie). Prajem Akadémii AVVSS Holíč veľa úspechov v ďalšej sociálnej vzdelávacej práci. Vedeniu AVVSS a lektorom prajem veľa zdravia, ďalšieho pracovného nadšenia a veľa záujemcov o vzdelávacie programy AVVSS. S úctou Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., MBA riaditeľ zariadenia sociálnych služieb CSS - DOMOV JAVORINA 16.11.2021
Silvia Kmecová
Silvia Kmecová
15. November, 2021.
Overená
Akreditované vzdelávanie AVVSS pre pracovníkov v sociálnych službách hodnotím celkovo veľmi pozitívne. Lektori AVVSS - profesionalita, flexibilita, odbornosť a ľudskosť... Pre mňa osobne bolo podstatné, že vzdelávanie bolo komplexné a v jednotlivých súvislostiach, s prepojením teoretických poznatkov s praxou. Zúčastnila som sa niekoľkých kurzov, avšak vyzdvihnúť chcem kurz manažér kvality SS a MBA program - riadenie sociálnych služieb. Napriek tomu, že v sociálnych službách pracujem už dlhé roky a vzdelávanie pokladám za jednu z priorít, až po absolvovaní kurzu manažér kvality (aj MBA ) na AVVSS som začala veci vidieť a chápať v hlbších súvislostiach (témy ako procesné riadenie, monitorovanie a kontrola, dokumenty postupov, manažérstvo kvality a mnohé ďalšie...). Myslím si, že tento kurz by mali absolvovať všetci manažéri (riaditelia), príp. vedúci zamestnanci pôsobiaci v ZSS. Bol naozaj top 🙂 Ďalšie pozitívum - vzdelávanie AVVSS pomáha osobnostne rásť (napr. pri štúdiu MBA - v rámci sebapoznania a sebariadenia - testy na poznanie seba samého, hodnotenie osobných hodnôt a pod.). V rámci MBA ma zaujali témy ako personálny manažment, tímová práca, pracovné procesy v organizácii, kultúra organizácie a mnohé ďalšie ... odprezentované skvelými lektormi, ktorí si vyžadovali aj spätnú väzbu od študentov - čo bolo naozaj super :). Myslím, že MBA štúdium je pre každého kto chce odborne rásť či je to v rámci ZSS, všeobecne SS, príp. aj na iných pozíciách vo verejnej správe. PS. Kvalitné vzdelávanie Vás núti zavádzať kvalitné a dobré veci aj do praxe... bez ohľadu na podmienky v akých sa momentálne nachádzate 🙂 Ďakujem AVVSS a všetkým lektorom za získané vedomosti a spolužiakom (MBA) za vzájomnú pomoc a podporu.
Beata Slosarova
Beata Slosarova
12. November, 2021.
Overená
Martina Panocová
Martina Panocová
12. November, 2021.
Overená
AVVS reflektuje potrebu vzdelávania pracovníkov v sociálnych službách naozaj na vysokej úrovni. Každý z jej kurzov, ktorý má v ponuke (osobne som využila štyri kurzy + MBA štúdium) mi dal v práci so seniormi veľa pochopenia a poznatkov využiteľných v mojej práci. Profesionálny prístup lektorov, vysoká pripravenosť na každú prednášku, ale i obyčajná, ľudská ochota zodpovedať na každú otázku, či pomôcť v riešení problémových situácií v zariadeniach sociálnych služieb je to, čo robí vzdelávanie v AVVS výnimočným. Vyzdvihujem taktiež prekrásne vonkajšie, ale i vnútorné prostredie akadémie v ktorom som sa cítila naozaj veľmi príjemne.

Aktuality

Naši partneri

Kontaktný formulár