Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Tri spoločnosti, ktoré sa etablovali na Slovensku v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva, priniesli myšlienku vzniku vzdelávacej inštitúcie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách (AVVSS), ktorá má reagovať na aktuálne potreby a požiadavky aplikačnej praxe.

Spoločnosť Tabita s.r.o. vznikla 3. októbra 2002 z podnetu výstupov výskumného projektu EU SenioBench. Projekt realizoval Diakonický inštitút so sídlom v Berlíne a bol finančne podporený Nemeckým spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie a výskum a Deutsche Zentrum  für Luft-Raumfahrt e.V. Do projektu E.U SenioBench bolo zapojených 16 nemeckých diakonických zariadení pre starších ľudí a 14 zariadení pre seniorov z Dánska, Švajčiarska, Rakúska, Francúzska, Holandska, Fínska a Škótska. ktorý porovnával kvalitu zariadení sociálnych služieb pre seniorov v 14 vyspelých krajinách Európy. Ďalšie štyri zariadenia z Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska riadila spoločnosť Tabita. Počas 16 rokov svojej pôsobnosti je naďalej jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa špecializuje na problematiku kvality sociálnych služieb s  vývojom vlastných produktov pre systémové zvyšovanie a zabezpečovanie kvality v sociálnych službách a s vlastnou odbornou publikačnou a vzdelávacou činnosťouwww.tabitasro.sk

Spoločnosť HIPOKRAT s.r.o. od roku 2006 ponúka kompletné interiérové vybavenie zariadení sociálnych služieb, nemocníc a kancelárií, ambulancií s moderným designom vyrábaným na mieru v štandardnom, ale aj nadštandardnom prevedení. Realizuje medzinárodné aj národné konferencie v oblasti zdravia a kvality života. www.hipokrat.sk

Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) vznikla v apríli 2013 za účelom podpory vzdelávania a výchovy v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb a združovania odborných pracovníkov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácej starostlivosti. www.aopss.sk

Všetky tri spoločnosti na základe zozbieraných potrieb a požiadaviek svojich klientov a členov, ako aj výstupov z praxe, sa rozhodli reagovať na veľmi slabú praktickú a riadiacu pripravenosť odborných pracovníkov v sociálnej práci a v sociálnych službách a pripraviť pre nich vzdelávacie programy popri zamestnaní.

Podľa nás je každý človek výnimočný. Výnimočnosť a jedinečnosť človeka si vyžaduje individuálny prístup k seniorom, k chorým a k ľuďom s telesným alebo mentálnym postihnutím. Vychádzajúc z doterajších skúseností z praxe vidíme naliehavú potrebu doplniť vzdelanie nielen odborným, ale aj riadiacim pracovníkom.

Zakladatelia Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

AVVSS Zaručená kvalita

Naše činností

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách je rozdelená do troch inštitútov

Realizuje vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania, ktorými môžu získať pracovníci sociálnych služieb alebo sociálnej práce čiastočnú kvalifikáciu, úplnú kvalifikáciu alebo si doplniť, obnoviť, rozšíriť či prehĺbiť kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní.

Vzdelávanie v ošetrovateľskom a v opatrovateľskom procese. Tvorba metodických a študijných materiálov pre tieto odborné procesy.

Organizujeme vlastné nielen výskumné aktivity, ale aj národné a medzinárodne konferencie zamerané na workshopy, teambuildingové stretnutia, konferencie a stáže.

CAF model

CAF

Pracujeme s modelom CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia.