Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Študijný program MBA (Master of Business Administration) je programom magisterského stupňa profesijného vzdelávania. Je to medzinárodne uznávaný titul manažérskeho vzdelávacieho programu. Absolvent získava neakademický profesijný titul, ktorý sa uvádza za menom – MBA.

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách získala akreditáciu spoločnosťou American Association of Higher Education (AAHE).

Do MBA štúdia zaradila svoje dva vzdelávacie programy, ktoré boli akreditované MPSVR.

Najbližšie otvárame 26. – 27. februára 2021
Najbližšie otvárame 26. – 27. marca 2021

Tím lektorov

Informácie k štúdiu

Plánovaný začiatok štúdia:

Riadenie sociálnych služieb so začiatkom 26. – 27. február 2021
Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách so začiatkom 26. – 27. marec 2021

 

Študenti študujú v samoštúdijných fázach, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Úspešnosť štúdia v povinných 16-17 moduloch potvrdzuje výkonnostný certifikát.

Prezenčné podujatia sa konajú celý deň v stanovený dátum ONLINE formou od 9.00 -16.00.

Na e-learningovej platforme moodle môžu študenti diskutovať o rôznych témach medzi sebou a s lektormi (fórum) , sťahovať prezentácie a dostávať prehľady dátumov a aktuálne oznámenia.

Všetky moduly budú prednášané v slovenčine (v prípade zahraničných lektorov, budú prednášky prekladané).

Kedže štúdium je modulárne, všetky moduly je možné študovať aj samostatne, kde na konci bude vydaný certifikát o absolvovaní modulu.

Požadované vstupné vzdelanie pre Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách:

    • Stredoškolské vzdelanie s maturitou a 2 ročná prax v implementácii systému manažérstva kvality

 

Požadované vstupné vzdelanie pre Riadenie sociálnych služieb:

    • Stredoškolské vzdelanie s 5 ročnou praxou v riadení
    • Vysokoškolské vzdelanie s 3 ročnou praxou v riadení

Vyplnenú prihlášku pošlite na sekretariat@avvss.sk a my Vás budeme spätne informovať.

 

Prihláška na MBA – Riadenia sociálnych služieb

Prihláška na MBA – Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v soc. službách

Cena:

    • Jednorázovo 2 850€
    • Na splátky 3 150€ – so splátkovým kalendárom po dohode

Štúdium bude trvať cca 12 mesiacov. Každý študent si po dohode s vedením AVVSS môže dohodnúť individuálny študijný plán, ktorý musí potom dodržiavať.

Z dôvodu mimoriadnej situácie bude v nasledujúcich mesiacoch prezenčná forma realizovaná prostredníctvom videohovorov – ONLINE.

 

Predmety budú nahrávané, aby študenti, ktorí sa nemôžu v nahlásenom termíne zúčastniť prezenčnej skupiny prostredníctvom videohovorov, si mohli prednášku individuálne prehrať a štúdium dobrať. Flexibilnosť bude umožnená aj prostredníctvom e-learningovej ponuky, v ktorej si študenti môžu individuálne sťahovať odborné texty z odporúčanej literatúry, prezentácie, aktuálne oznámenia a používať diskusné fóra.

 

Oponentské posudky záverečných prác zabezpečuje AVVSS.

Štúdium je určené:
1. pracovníkom, ktorí sú už dnes na riadiacej funkcii ako stredný, vyšší, alebo vrcholový manažment v zariadeniach sociálnych služieb (pobytových, ambulantných, terénnych.
2. pracovníkom, ktorí pracujú v sociálnej poisťovni, na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, Odboroch sociálnych vecí v pôsobností samosprávnych krajov, miest a obcí.
3. podnikateľom, ktorí zriadili, alebo zriaďujú pobytové, terénne, alebo ambulantné sociálne služby.
4. primátorom a starostom, ktorí chcú rozvíjať sociálnu politiku a budovať sociálne služby na úrovni samosprávy.
5. súčasným, alebo budúcim poskytovateľom sociálnych služieb, alebo budúcim manažérom v sociálnej oblasti

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách získala akreditáciu spoločnosťou American Association of Higher Education (AAHE).

V prípade otázok, ktoré sme Vám nezodpovedali, nás neváhajte kontaktovať na +421 948 345 158 alebo sekretariat@avvss.sk

Mám záujem o štúdijný program MBA

V prípade, že máte záujem o štúdium MBA, vyplňte tento krátky formulár a my Vám spätne pošleme informáciu, kedy otvárame ďalší program MBA.