Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Prečo sme sa rozhodli pracovať s modelom CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia.

Ako zakladatelia akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách sme sa rozhodovali medzi implementáciou modelu EFQM a modelom CAF. Aj keď naším favoritom je model EFQM, rozhodli sme sa najskôr začať modelom CAF.

Ako dlhoroční audítori kvality a poradcovia pre kvalitu vnímame potrebu systémového plánovania, riadenia, zlepšovania, ako aj hodnotenia.

 

Model CAF

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách pracuje s modelom CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia.

Garantka CAF tímu (PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA)

Metodička CAF tímu (PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH)

Členovia CAF tímu: Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA; PhDr. Magdaléna Točiková, PhDr. Mária Znášiková; Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD. ; Ing. Branislav Jovankovič, MBA

 

Procesná mapa:

Manažérske procesy:

MP1: Riadenie finančných zdrojov,

MP2: Riadenie personálnych zdrojov,

MP3: Riadenie materiálno-technického zabezpečenia a nakupovania;

MP4: Riadenie nezhôd a rizík,

MP5: Riadenie sťažností, pripomienok a návrhov na zlepšenia + samohodnotenie.

 

Hlavné procesy:

HP1: Vývoj vzdelávacieho programu/kurzu

HP2: Akreditácia vzdelávacieho programu/kurzu

HP3: Realizácia vzdelávacieho programu/kurzu

HP4: Príprava a realizácia výskumných projektov

HP5: Príprava a realizácia projektovej činnosti

 

Podporné procesy:

PP01: Proces PR a marketingu

PP02: Proces publikačnej činnosti

PP03: Proces dodávateľsko-odberateľských vzťahov