9. októbra 2018

O nás

Dňa 6.2. 2014 bolo slávnostne otvorenie Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Otvorenie sa uskutočnilo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v nádherných historických priestoroch bývalej Holíčskej manufaktúry známej v regióne ako BESEDA.

Prvé akreditované kurzy sa spustili v apríli 2014 a konali sa nielen v sídle Akadémie, ale Akadémia na kolesách vycestovala do zariadení sociálnych služieb cez celé Slovensko do všetkých samosprávnych krajov.

Uvedomujúci si skutočnosť, že sociálne služby sú finančne poddimenzované, rozhodli sme sa nastaviť kurzy tak, aby boli financovateľné. V Akadémii pracujú lektori priamo z praxe – riaditelia, sociálni pracovníci, terapeuti a ďalší odborní pracovníci spolu s akademikmi vysokých škôl z odboru sociálna práca zo Slovenska a zahraničia.

Usporadali sme dva úspešné ročníky Maratónu sociálnej rehabilitácie v rokoch 2017 a 2018.