Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Memorandum o spolupráci so zahraničným partnerom Diakonie St. Martin

V dňoch od 14. do 16.septembra 2021 sa uskutočnilo  pracovné stretnutie so zahraničným partnerom Diakonie St. Martin Rothenburg z Nemecka.
Diakonia svätého Martina pokračuje vo viac ako 120 práci bratstva Martinshof Rothenburg Diakoniewerk a sesterstva Diakonie Gorlitz Hoyerswerda. V súčasnosti poskytuje viac ako 1700 zamestnancov sociálne služby seniorom, ľuďom s postihnutím, bez domova ako aj rodinám, mládeži a deťom v sociálne nepriaznivej situácii. Starostlivosť poskytuje v  102 prevádzkach. Cieľom stretnutia bolo podpísanie memoranda o spolupráci pri tvorbe duálneho vzdelávania pre opatrovateľov/opatrovateľky v Liptovskom Mikuláši v kooperácii so Žilinským samosprávnym krajom.
Memorandum podpísali najvyšší predstavitelia Diakonie St. Martin, Mandy Köhler a Robert Dünnbier. Akadémiu vzdelávania a výskumu v sociálnych službách (AVVSS)  zastupovala Mária Kovaľová.
Pracovné rokovanie pokračovalo predstavením oboch organizácii, vzdelávacích systémov v Nemecku a na Slovensku v oblasti sociálnych služieb. Profesijnú prípravu opatrovateľov v Nemecku ako aj celkovú opatrovateľskú službu v pobytových, v ambulantných, ale aj v domácnostiach predstavila námestníčka pre ošetrovateľskú a opatrovateľskú službu Kristina Milewski. Záverečný deň patril príprave spoločného projektu ERASMUS + pod vedením Katrin Weinert-Swobodovej a príprave harmonogramu aktivít ďalšej spolupráce.
Za Žilinský samosprávny kraj sa zúčastnila Ing. Iveta Ďurišová, vedúca Odboru sociálnych vecí a riaditeľ Centra sociálnych služieb   „Straník“ v Žiline,  Mgr.Jozef Bukový. Domácu opatrovateľskú službu zastupovala Mgr. Soňa Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb v Petržalke.  Vedením projektu  za AVVSS v Holíči bola poverená PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH.

Kolegovia z diakonie St. Martin nám pomáhali aj počas pandémie. Prostredníctvom online stretnutí sme sa vzájomne informovali, vymieňali sme si skúseností a poznatky. Preto sa im chceme aj touto cestou poďakovať.

Veľké ďakujem aj za 30 000 respirátorov, ktoré nám darovali. Distribuovať ich budeme v krátkej dobe do covidových zariadení.

Ďakujem celému kolektívu AVVSS za prípravu stretnutia.
Verím, že tento cezhraničný projekt prinesie ovocie všetkým, ktorí pracujú v opatrovateľskej službe, ale aj samotným klientom, či ich rodinám.
Podobne, ako má Diakonie St. Martin na svojej internetovej stránke svoje motto: „mit.einander“ – teda „spolu“ , chceme aj mi prispieť spolu s Vami k profesionálnej opatrovateľskej starostlivosti.
Nech je naša zahraničná spolupráca  požehnaná
Mária Kovaľová